AFK Jaaroverzicht 2018: Samen maken we de stad mooier

7 mei 2019

Het Jaaroverzicht 2018 van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) is gepubliceerd. We hebben het jaar 2018 in beeld gebracht met video of foto, middels een quote of interview. Naast inspirerende voorbeelden van activiteiten die het AFK samen met de Amsterdamse culturele instellingen tot stand heeft gebracht, komt het Amsterdamse veld zelf aan het woord over de impact die zij  maken op de stad. Met trots presenteert het AFK zijn Jaaroverzicht 2018.

Vernieuwing en ontwikkeling tot in de haarvaten

2018 is een jaar waarop het AFK tevreden terugkijkt. Een jaar waarin we met ‘AFK x’ zichtbaarheid hebben proberen te geven aan makers en instellingen in verschillende stadsdelen. En waarin onze Cultuurverkenners een prominentere rol hebben gekregen binnen onze organisatie. Beiden om vernieuwing en ontwikkeling te volgen en te stimuleren, tot in de haarvaten van de stad. Want “Kunst en cultuur gaan niet over cijfers, is niet in woorden te beschrijven. Het gaat over de impact op ieder mens, elke bezoeker, het hele publiek”, aldus AFK-directeur Annabelle Birnie in haar Welkomstwoord.

Samenwerking, internationalisering en ondernemerschap

Het AFK investeert in kunst die het leven in de hele stad verrijkt. Dat doen we niet alleen, zo zijn er ook in 2018  (inter)nationale makers gestart binnen het talentontwikkelingsprogramma 3PackageDeal, waarbij we samenwerken met Bureau Broedplaatsen en een netwerk van 48 belangrijke Amsterdamse instellingen. Ook was het AFK organisator van een onderdeel van de Amsterdamse kunst- en cultuurmissie in Parijs, onder leiding van minister Ingrid van Engelshoven (OCW) en de toenmalige Amsterdamse wethouder Kunst en Cultuur - Simone Kukenheim. Waar in 2019 vervolg aan zal worden gegeven met het culturele uitwisselingsprogramma Paris-Amsterdam Rendez-Vous. Samen met voordekunst werd het pilotprogramma Kunst³ gestart, waarbij kleinere culturele initiatieven gestimuleerd worden om sponsoren aan zich te binden en via crowdfunding middelen binnen te halen.

Meer zien? Blik met ons terug!
Bekijk het Jaaroverzicht 2018 >