Aanvraagformulier in 5 stappen

Een projectaanvraag doen bij het AFK gebeurt digitaal via onze website. Nadat je een ‘Mijn AFK’ account hebt aangemaakt en bent ingelogd, kun je beginnen met jouw aanvraag. Hieronder beschrijven we in vijf stappen wat je in het aanvraagformulier kunt verwachten.

Stap 1: Formele criteria

Eerst beantwoord je een aantal vragen om erachter te komen of jouw project in aanmerking kan komen voor een financiële bijdrage van het AFK. Zo vragen we of je niet al structurele subsidie vanuit het Kunstenplan ontvangt en of je project wel (deels) in Amsterdam plaatsvindt. Ook vragen wij of jouw project niet al binnen onze behandeltermijn van drie maanden plaatsvindt en of de door jou gevraagde bijdrage aan ons niet meer dan 75% van de totale kosten van je project bedraagt.

Stap 2: Over de aanvrager

Voor je een aanvraag hebt kunnen starten, heb je eerst in Mijn AFK je gegevens moeten invullen. We weten dus al een beetje wie je bent en/of namens wie je aanvraagt. Bij stap 2 van het aanvraagformulier vragen we je de door jou opgegeven contactgegevens goed te checken. Het is belangrijk dat de contactpersoon goed bereikbaar is. Als je aanvraagt namens een organisatie dan moet de contactpersoon van de aanvraag tekenbevoegd zijn volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Bij stap 2 vragen we ook om een reflectie op de toepassing van een aantal belangrijke Codes in de culturele sector: de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie, en de Fair Practice Code.

Stap 3: Over het plan

Hier beantwoord je een aantal vragen over jouw plan: welke discipline betreft het, om hoeveel activiteiten gaat het, waar en wanneer vindt het project plaats en hoeveel mensen denk je te bereiken? Daarnaast geeft je hier een korte eigen samenvatting van het project van maximaal 300 woorden.

Stap 4: Financiën

Een belangrijk onderdeel van jouw aanvraag is de vertaling van je artistieke plan naar een goed onderbouwde begroting. Daarom vragen we welke kosten je denkt te gaan maken en welke inkomsten je verwacht. Jouw antwoorden leiden automatisch tot een financiële analyse in het digitale aanvraagformulier. NB Het aanvraagformulier biedt alleen ruimte aan een samenvatting van je begroting. Aan het einde van het formulier dien je daarnaast als bijlage de eigenlijke begroting met bijbehorende toelichting te uploaden.

Stap 5: Bijlagen

De laatste stap in de aanvraag is het uploaden van alle benodigde bijlagen. Allereerst het projectplan. Dit is het belangrijkste onderdeel van jouw aanvraag, naast de eigen begroting. Beschrijf in het projectplan zo helder en concreet mogelijk wat je wil gaan doen en waarom. 

In de mee te sturen begroting laat je zien welke kosten en inkomsten je verwacht, en licht je de belangrijkste kostenposten toe. Probeer alles zo veel mogelijk te specificeren.

Vervolgens ontvangen we graag als bijlagen bij het projectplan alle in jouw ogen relevante documentatie van eerder werk en de uitwerking van jouw voorgenomen project. Bijvoorbeeld door schetsontwerpen, composities, scenario's, video- en geluidsmateriaal, intentieverklaringen, etc. bij te voegen. Ook korte CV’s van de artistiek, zakelijk en productioneel betrokkenen horen standaard bij de aanvraag.

Bij aanvragen voor een bijdrage hoger dan € 15.000 ben je verplicht een apart communicatieplan te uploaden. 

Tot slot

Loop je vast in het formulier? In de linker kolom naast het formulier zie je of je alles correct hebt ingevuld. Vergeet niet onderaan iedere pagina op akkoord en opslaan te klikken. Op de laatste pagina van het formulier krijg je een samenvatting van jouw aanvraag te zien en kun je de aanvraag verzenden.