Projectsubsidies Professionele kunst

user
Voor wie?

Professionele kunstenaars, culturele organisaties en instellingen binnen alle disciplines.

question
Waarvoor

Een kunst- of cultureel project in de stad toegankelijk voor publiek.

euro
Budget

Het aan te vragen subsidiebedrag is:

Minimaal: € 2.500

Individu: max. € 25.000
Organisatie of instelling: geen max. 

list
Aanvragen

Een aanvraag kan doorlopend ingediend worden, binnen 13 weken ontvangt u bericht.

Waar kan ik voor aanvragen?

Hier kunt u aanvragen voor een kunstproject, een op zichzelf staande artistiek-inhoudelijke activiteit op het gebied van de kunsten. Dit project moet worden uitgevoerd door één of meer professionele kunstenaars, voor amateurkunst is er een andere regeling

Waar wordt mijn aanvraag op beoordeeld?

Bij het beoordelen van een aanvraag zijn de volgende criteria van belang: 

 • Artistiek-inhoudelijke kwaliteit 
  Hier wordt gekeken naar het vakmanschap, de oorspronkelijkheid en de zeggingskracht van het project.
 • Zakelijke kwaliteit 
  Heeft het project een realistische begroting? Is er genoeg organisatievermogen bij de aanvrager om dit te kunnen uitvoeren? Zijn er inkomsten van verschillende partijen? Zijn de kosten passend onderbouwd? Heeft de organisatie een eerlijke culturele ondernemerspraktijk en oog voor goed werkgeverschap en sociale duurzaamheid?
 • Publieksbereik 
  Welk publiek bereikt het project en hoe groot is deze groep? Is dit een (cultureel) divers publiek? Is er draagvlak voor het project?  
 • Belang voor de stad 
  Levert het project een bijdrage aan spreiding van culturele activiteiten en publieksbereik door de stad? En hoe verhoudt het project zich tot ander (vergelijkbaar) aanbod in de stad? Wat voegt het toe? 

Bekijk voor meer informatie over deze criteria de regeling en de toelichting op de regeling en de richtlijnen voor een aanvraag.

Kan ik ook aanvragen voor een cultuureducatie project?

Schoolgebonden cultuureducatie en buitenschools les - en cursusaanbod vallen niet onder de regeling Professionele kunst. 

Checklist Projectsubsidies

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor subsidie? Of bij welke regeling uw project of activiteitenprogramma het beste aansluit? Gebruik de Checklist Projectsubsidies.

Ik wil aanvragen

Wij zien uw aanvraag graag tegemoet! U kunt dit doen via de onderstaande knop die naar Mijn AFK leidt. Let er wel op dat u bij de aanvraag de regeling, toelichting op de regeling en de richtlijnen als uitgangspunt neemt. Deze pagina geeft slechts een korte impressie van de mogelijkheden van wat wel en niet kan. De drie documenten die u op deze pagina kunt downloaden zijn het uitgangspunt voor een aanvraag. Ook handig om erbij te houden is het aanvraagformulier in 5 stappen.