Privacy statement, disclaimer & digitale toegankelijkheid

Privacy statement 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens. Deze verklaring is van toepassing op alle verwerkingen die door het AFK plaatsvinden. Het AFK verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Daarom beschrijft het AFK graag hoe zij persoonsgegevens verwerkt en hoe je jouw rechten kunt uitoefenen. Download hier het privacy statement. Wijzig cookie instellingen

Disclaimer 

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) houdt deze website bij met de grootst mogelijke zorg en naar beste weten. Desondanks kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend, en kan het AFK niet instaan voor de volledigheid of juistheid van de informatie. Het AFK is derhalve niet aansprakelijk voor schade als gevolg van - danwel in verband met - het gebruik van de informatie afkomstig van deze website.

Rechten van intellectuele eigendom

De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op illustraties, teksten en ander beschermd materiaal op deze website berusten bij het AFK, respectievelijk de rechthebbenden van het betreffende materiaal. Het AFK doet zijn uiterste best om auteursrechten volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Zij die menen nog zekere rechten te kunnen doen gelden, hebben de mogelijkheid zich direct te wenden tot het AFK.

Digitale toegankelijkheid

Het AFK werkt eraan om www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl te laten voldoen aan de door de overheid gestelde eisen betreffende de digitale toegankelijkheid. Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een beperking zoals blindheid of doofheid. Vanaf september 2020 start het AFK met de eerste stappen die bijdragen aan het verbeteren van de digitale toegankelijkheid en de uiteindelijke audit om de website te laten voldoen aan de wettelijke eisen WCAG 2.1. niveau AA.

English Translations 

PLEASE NOTE: Some of the AFK’s regulations, as well as some general information about the AFK, have been made available in English, and an application may be submitted in English.
However, all correspondence regarding the application process will be conducted in Dutch. In the event of any ambiguities or discrepancies between the Dutch and English versions, the Dutch text shall prevail.