Mensen maken Amsterdam

In 2014 kwam, naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van VVD-raadslid Marja Ruigrok, het Fonds voor Oost tot stand. Het AFK is samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds en Ymere betrokken bij de oprichting van Fonds voor Oost. Het fonds sluit aan bij de trend dat Amsterdammers meer verantwoordelijkheid willen nemen om de leefbaarheid in hun stad, buurt en wijk te vergroten. Na Fonds voor Oost zijn er sinds 2018 ook een Fonds voor Nieuw-West, Fonds voor Noord en Fonds voor Zuidoost.