Promotie & logo

9 mei 2022

Logo AFK

Heeft u als culturele organisatie of kunstenaar subsidie ontvangen van het AFK? Plaats dan het AFK logo op alle communicatie-uitingen van uw organisatie of project. Denk hierbij aan drukwerk (flyer, folders e.d.), uw website, sociale media en digitale nieuwsbrieven – maar ook aan presentatiemomenten van het project, zoals de première.

Gebruik van het logo:

- Verkleinen mag alleen in verhouding.
- Bij voorkeur in rood, zwart of wit.

Downloads:
EPS / JPG / PNG / Vector 

Vermelding van het AFK

Gebruik naast het logo voor de vermelding van het AFK de volgende zin:

Dit project [of naam project] is (mede) mogelijk gemaakt door het AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst).

Engels:
This project [or project name] is supported by the AFK (Amsterdam Fund for the Arts).

Onze naam

Gebruik in teksten de volledige naam 'Amsterdams Fonds voor de Kunst', de afkorting 'AFK' of 'het fonds' in kleine letters.

Informatie over het fonds

Wilt u in uw persbericht of op uw website iets vertellen over het fonds, gebruik dan de volgende tekst:

'Het AFK investeert in kunst die het leven in de hele stad verrijkt. Het AFK stelt zich ten doel om een kwalitatief en levendig kunstaanbod in Amsterdam mogelijk te maken voor een breed publiek. Het fonds is er voor kunstenaars en culturele organisaties, ondersteunt zowel het experiment als bewezen kwaliteit – binnen alle disciplines, in alle stadsdelen. www.afk.nl'

Beeldmateriaal

Op onze website en via sociale media (Facebook, Twitter en Instagram) vermeldt het AFK projecten die het fonds ondersteunt. Wilt u dat we ook uw project promoten? Stuur dan beeldmateriaal communicatie@afk.nl o.v.v. uw project of programma. Vergeet niet de premièredata te vermelden, eventuele fotocredits en beknopte informatie mee te sturen over het project.

Vereisten beeldmateriaal:
- Stuur maximaal 5 foto's (in hoge resolutie), geen logo's of afbeeldingen van drukwerk.
- Stuur voor filmpjes alleen een link.

Beeldrechten

Met het opsturen van beeldmateriaal gaat u er akkoord mee dat het fonds dit voor eigen gebruik inzet op de website, via sociale media en in publicaties. U geeft AFK toestemming om het door u ingezonden beeldmateriaal te gebruiken voor promotiedoeleinden, zoals publicatie op de website, sociale media en in uitgaven. U garandeert dat u de rechthebbende bent (of ons toestemming mag geven voor openbaarmaking en verveelvoudiging) van de intellectuele eigendomsrechten van het door u ingezonden beeldmateriaal. U vrijwaart AFK ter zake van alle aanspraken van derden betreffende het door u ingestuurde beeldmateriaal. Mocht blijken dat een derde de rechthebbende is (of dat u niet gerechtigd was om ons toestemming te geven), dan bent u gehouden AFK alle (in en buiten rechte en al dan niet geldelijke) bijstand te bieden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van het AFK.

T: 020-5200 520
E: secretariaat@afk.nl

Voor interviewaanvragen kunt u contact opnemen met Brahim Moussaoui, manager communicatie van het AFK. 

T: 020 5200 530
E: bemoussaoui@afk.nl