Voordekunst

10 december 2020

Op 4 november 2010 werd voordekunst.nl gelanceerd, de eerste Nederlandse crowdfundingwebsite voor kunstprojecten. Voordekunst, een initiatief van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, faciliteert kunstenaars, creatieven en organisaties die financiering zoeken om hun projecten te kunnen realiseren. Geïnteresseerde particulieren of bedrijven kunnen bijdragen en daarmee direct betrokken raken bij het realiseren van deze projecten. Vaak krijg je ook nog iets verrassends terug voor je bijdrage. Het platform legt een nieuwe verbinding tussen kunstenaars, particulieren, fondsen en bedrijven en vergroot het draagvlak voor kunst.

Voordekunst werd in 2009 geïnitieerd vanuit het AFK en is gerealiseerd met een eenmalige bijdrage uit de Regeling Innovatie Cultuuruitingen van het Ministerie van OCW. Sinds 1 juli 2011 is voordekunst een zelfstandige stichting.

Voordekunst heeft verschillende partners die bijdragen aan campagnes op voordekunst. Dit zijn provincies, gemeenten en fondsen die een donatie doen aan crowdfundingcampagnes. Ook Amsterdams Fonds voor de Kunst draagt bij aan creatieve projecten op het platform. Sinds de oprichting steunde het AFK 403 campagnes als matchfundingpartner van voordekunst.

Het crowdfundingplatform voordekunst.nl bestaat inmiddels 10 jaar. Er hebben momenteel meer dan 315.000 donateurs bijgedragen en tezamen ruim € 30 miljoen opgehaald. Hiermee zijn meer dan 4500 projecten succesvol gefinancierd. Het gemiddelde doelbedrag is € 7000. De gemiddelde donatie op voordekunst.nl is € 65. Van de campagnes op voordekunst.nl weet 84% het doelbedrag succesvol te behalen.

Vanaf januari 2022 valt Cinecrowd onder voordekunst. Filmmakers die een crowdfundingcampagne willen starten worden doorverwezen naar voordekunst.nl. Op voordefilmmaker.nl kunnen makers meer informatie vinden over het crowdfunden voor filmprojecten.