Publicaties en verslagen

Hoofdlijnen Kunstenplan 2025-2028

In de Hoofdlijnen voor het Kunstenplan worden elke 4 jaar het inhoudelijke beleid voor de kunst- en cultuursector, de cultuurpolitieke doelen en het financiële kader vastgelegd. Het Kunstenplan 2025-2028 is de uitwerking van de Hoofdlijnen en bevat onder meer een overzicht van de kunst- en cultuurinstellingen die een vierjarige subsidie krijgen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en de instellingen die de gemeente subsidieert. Deze zal naar verwachting in november 2024 worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Bekijk hier de Hoofdlijnen Kunstenplan 2025-2028.

Beleidsplan 2021-2024

In 2021-2024 zet het AFK stappen vanuit een vernieuwde missie: Fantastische kunst voor alle Amsterdammers. Een aanbod dat de verbeelding prikkelt van publiek en maker, voor een culturele wereldstad die altijd in ontwikkeling is. Om onze missie te verwezenlijken, geven we onze activiteiten vorm aan de hand van drie groepen waarop we ons richten: kunstenaars en culturele organisaties, Amsterdammers, en de cultuursector als geheel. Bij onze activiteiten zijn artistiek belang, belang voor de stad, uitvoerbaarheid en diversiteit & inclusie leidende criteria om scherpe keuzes te maken.

Bekijk hier het AFK Beleidsplan 2021-2024 'Fantastische kunst voor alle Amsterdammers'.

Overige beleidsplannen

Download het AFK beleidsplan 2017-2020 ‘Kunst maakt Amsterdam, Amsterdam maakt kunst’.

Jaarverslag 2023

In het AFK Jaarverslag 2023 blikken we terug op het jaar. De inhoudelijke tekst gaat gepaard met een overzichtelijk overzicht van de belangrijkste cijfers.

Bekijk hier de verschillende hoofdstukken van het jaarverslag, of download hier het volledige Jaarverslag 2023. 

Overige jaarverslagen

Download het Jaarverslag 2022
Download het Jaarverslag 2021
Download het Jaarverslag 2020
Download het Jaarverslag 2019
Download het Jaarverslag 2018
Download het Jaarverslag 2017
Download het Jaarverslag 2016
Download het Jaarverslag 2015
Download het Jaarverslag 2014

Cultuurmissie Parijs: Souvenir de Paris 

Tijdens de cultuurmissie van de Nederlandse delegatie aan Parijs onder leiding van minister Ingrid Engelshoven (OCW) en de Amsterdamse wethouder Kunst en Cultuur, Simone Kukenheim, organiseerde het AFK op 9 februari 2018 een inspiratiesessie in kunstinstelling Le Bal. Het bezoek bestond uit een rondleiding door directeur en mede-oprichter Le Bal, Diane Dufour, en aansluitend een werklunch. Thema van de sessie was publieksbereik en het binden van nieuwe doelgroepen in een cultureel veranderende stad. In de bijlage vind je een ‘Souvenir de Paris’, dat een weerslag vormt van de voornaamste thema’s en conclusies tijdens de sessie. 

10 jaar AFK Cultuurverkenners 

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) organiseerde op 18 april 2017 een bijeenkomst rondom het tienjarig jubileum van de AFK Cultuurverkenners. Tijdens interactieve tafeldiscussies stonden de veranderende stad en de functie van de Cultuurverkenner centraal. De bevindingen en conclusies van deze middag zijn gebundeld in een verslag. Download het Cultuurverkenners report

AFK en New York Foundation for the Arts 

In september 2016 organiseerde het AFK twee werksessies over de toekomst van (inter)nationale kunst- en cultuurfinanciering. Eén sessie vond plaats in Amsterdam, de ander tijdens de cultuurmissie in New York in samenwerking met de New York Foundation for the Arts (NYFA). Tijdens de sessies stond de relatie tussen diverse (culturele, etnische en andere) communities en kunstfinanciering centraal. Lees hier het complete report van deze werksessies.