Publicaties en verslagen

Beleidsplan 2017-2020

‘Kunst maakt Amsterdam, Amsterdam maakt kunst’ is het credo van het beleidsplan 2017-2020. Aansluitend op de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020 van de gemeente formuleert het AFK in zijn beleidsplan drie uitgangspunten voor de komende kunstenplanperiode. Dit zijn ‘Draagkracht en ruimte voor het onverwachte’, ‘De hele stad’ en ‘Verbinding’.

Download het AFK beleidsplan 2017-2020 ‘Kunst maakt Amsterdam, Amsterdam maakt kunst’.

Het beleidsplan 2017-2020 ‘Kunst maakt Amsterdam, Amsterdam maakt kunst’ is ook gratis verkrijgbaar in printversie. U kunt het aanvragen via secretariaat@afk.nl. Het wordt dan per post toegestuurd.

Jaarverslag 2016

Download hier het Jaarverslag 2016. In dit jaarverslag wordt teruggeblikt op bijzondere projecten en activiteiten in het afgelopen jaar. Nieuwe aanwas, doorstroming en groei van talent zijn essentiële voorwaarden voor een gezond kunstklimaat, omdat zij zorgen voor aansluiting bij de actuele samenleving. Het verbindend thema van dit jaarverslag is ‘Bouwen aan talent in de stad’. Meer weten over jaarcijfers en alle projecten en activiteiten die in 2016 een bijdrage hebben ontvangen? Klik hier voor de jaarrekening en een overzicht van toegekende bijdragen.

Jaarverslag 2015

Download hier het Jaarverslag 2015. In dit jaarverslag wordt teruggeblikt op bijzondere projecten en activiteiten in het afgelopen jaar. Daarnaast laat het jaarverslag vanuit verschillende stadsgebieden zien hoe cultuur het leven in de stad kleur geeft en iets los kan maken. Meer weten over jaarcijfers en alle projecten en activiteiten die in 2015 een bijdrage hebben ontvangen? Klik hier voor de jaarrekening en een overzicht van toegekende bijdragen.

Jaarverslag 2014

Download het jaarverslag 2014. In dit jaarverslag wordt teruggeblikt op bijzondere projecten en activiteiten in het afgelopen jaar. Daarnaast komen een aantal van onze partners aan het woord. Meer weten over jaarcijfers en alle projecten en activiteiten die in 2014 een bijdrage hebben ontvangen? Klik hier voor de jaarrekening en een overzicht van toegekende bijdragen.

Overige jaarverslagen

Download het Jaarverslag 2013

10 jaar AFK Cultuurverkenners 

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) organiseerde op 18 april 2017 een bijeenkomst rondom het tienjarig jubileum van de AFK Cultuurverkenners. Tijdens interactieve tafeldiscussies stonden de veranderende stad en de functie van de Cultuurverkenner centraal. De bevindingen en conclusies van deze middag zijn gebundeld in een verslag. Download het Cultuurverkenners report

AFK en New York Foundation for the Arts 

In september 2016 organiseerde het AFK twee werksessies over de toekomst van (inter)nationale kunst- en cultuurfinanciering. Eén sessie vond plaats in Amsterdam, de ander tijdens de cultuurmissie in New York in samenwerking met de New York Foundation for the Arts (NYFA). Tijdens de sessies stond de relatie tussen diverse (culturele, etnische en andere) communities en kunstfinanciering centraal. Lees hier het complete report van deze werksessies.