Vierjarige subsidies 2025-2028


Wanneer en hoe kan ik aanvragen?
Lees meer >

Voor wie is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Wanneer en hoe kan ik aanvragen?

Aanvragen voor de regeling Vierjarige subsidies 2025-2028 is mogelijk vanaf 4 december 2023 9.00 uur. Op 1 februari 2024 om 16.00 uur gaat de regeling dicht en kun je niet meer je aanvraag indienen.

Als hulpmiddel bij het schrijven van een aanvraag adviseren we gebruik te maken van de Hulpvragen ondernemingsplan Vierjarige subsidies 2025-2028. Ook hebben we een checklist van alle benodigde documenten bij je aanvraag. Je vindt hier ook voorbeeldtabellen voor je activiteiten, meerjarenbegroting en balans. Heb je nog vragen? Kijk vooral bij de veelgestelde vragen.

Frequently asked questions

All frequently asked questions

Downloads

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

De Vierjarige subsidie 2025-2028 is bedoeld voor alle culturele organisaties, binnen alle kunstsectoren. Voorwaarde is dat de aanvragende organisatie gevestigd is in de gemeente Amsterdam, op 1 februari 2024 (de uiterste datum van indiening) gedurende drie jaar een rechtspersoonlijkheid bezit zonder winstoogmerk, en minimaal drie jaar in continuïteit actief is in de kunsten. In verband met corona kijkt het AFK hierbij met coulance naar de activiteiten in het jaar 2021.

Frequently asked questions

All frequently asked questions

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Je kan subsidie aanvragen voor een bijdrage aan je eigen culturele organisatie om zelf culturele activiteiten uit te voeren. Het gaat om doorgaande artistiek-inhoudelijke publieksactiviteiten die samen een logisch en onderscheidend geheel vormen. Die activiteiten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit productie, publiekspresentatie, onderzoek en ontwikkeling, cultuurparticipatie en community, cultuureducatie, en/of internationale activiteiten op deze gebieden. Voor de beoordeling van de aanvragen worden de volgende hoofdcriteria toegepast op alle aanvragen in het Kunstenplan: artistiek belang, belang voor de stad, diversiteit en inclusie, uitvoerbaarheid.

Frequently asked questions

All frequently asked questions

Wie werken er mee aan deze regeling?

Yvonne Franquinet
Visuele Kunsten & Erfgoed
Deborah de Vries-Pinas
Muziek, Muziektheater & Podia
Johanna Brils
Theater, Dans & Podia
Jenneke Harings
Letteren, Cultuureducatie & Cultuurmakers (tijdelijk)

Voor vragen over de vierjarige subsidies kun je contact opnemen met het hoofd binnen jouw discipline. Heb je vragen over je projectaanvraag? Neem dan contact op met een stafmedewerker van jouw (deel)discipline. Zij zijn te vinden op de medewerkerspagina. Verder zijn er ook adviseurs betrokken binnen deze regeling.