Promotie & logo

Logo AFK

Heb je als culturele organisatie of kunstenaar subsidie ontvangen van het AFK? Plaats dan het AFK logo op alle communicatie-uitingen van jouw organisatie of project. Denk hierbij aan drukwerk (flyer, folders e.d.), website, sociale media en digitale nieuwsbrieven – maar ook aan presentatiemomenten van het project, zoals de première.

Gebruik van het logo:

- Verkleinen mag alleen in verhouding.
- Bij voorkeur in rood, zwart of wit.

Downloads:
EPS / JPG / PNG / Vector 

Vermelding van het AFK

Gebruik naast het logo voor de vermelding van het AFK de volgende zin:

Dit project [of naam project] is (mede) mogelijk gemaakt door het AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst).

English:
This project [or project name] is supported by the AFK (Amsterdam Fund for the Arts).

Onze naam

Gebruik in teksten de volledige naam 'Amsterdams Fonds voor de Kunst', de afkorting 'AFK' of 'het fonds' in kleine letters.

Beeldmateriaal

Het AFK helpt graag mee met het communiceren van activiteiten die (mede) met subsidie van het AFK tot stand zijn gekomen. Dat kan op onze website en via social media (FacebookTwitterInstagram en LinkedIn). Wil je dat we ook jouw project promoten? Stuur dan beeldmateriaal communicatie@afk.nl o.v.v. jouw project of programma. Vergeet niet de premièredata te vermelden, eventuele fotocredits en beknopte informatie mee te sturen over het project.

Vereisten beeldmateriaal:
- Stuur maximaal 5 foto's (in hoge resolutie), geen logo's of afbeeldingen van drukwerk.
- Stuur voor filmpjes alleen een link.

Tags

Als je het AFK wil taggen op social media kan dat via onderstaande accounts:

Facebook: @afk020
Instagram: @afk020
Twitter: @afk020
Linkedin: Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)

Informatie over het fonds

Wil je in je persbericht of op je website iets vertellen over het fonds, gebruik dan de volgende tekst:

'Het AFK is het fonds van en voor culturele wereldstad Amsterdam. Vanuit onze missie 'Fantastische kunst voor alle Amsterdammers', dragen we bij aan een stad waar iedereen de kans heeft kunst te beoefenen of ervaren. Daarom ondersteunen we alle kunstvormen in ieder stadsdeel en in elke wijk. We zijn er voor zowel professionele kunst als voor cultuurbeoefening in de vrije tijd - voor gevestigde organisaties, als ook de rafelranden en de pioniers. www.afk.nl'

Beeldrechten

Met het opsturen van beeldmateriaal ga je er akkoord mee dat het fonds dit voor eigen gebruik inzet op de website, via sociale media en in publicaties. Je geeft AFK toestemming om het door jouw ingezonden beeldmateriaal te gebruiken voor promotiedoeleinden, zoals publicatie op de website, sociale media en in uitgaven. Je garandeert dat je de rechthebbende bent (of ons toestemming mag geven voor openbaarmaking en verveelvoudiging) van de intellectuele eigendomsrechten van het door jouw ingezonden beeldmateriaal. Je vrijwaart AFK ter zake van alle aanspraken van derden betreffende het door jouw ingestuurde beeldmateriaal. Mocht blijken dat een derde de rechthebbende is (of dat je niet gerechtigd was om ons toestemming te geven), dan bent je gehouden AFK alle (in en buiten rechte en al dan niet geldelijke) bijstand te bieden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van het AFK.

T: 020-5200 520
E: secretariaat@afk.nl

Voor interviewaanvragen kun je contact opnemen met Brahim el Moussaoui, Manager Communicatie & Marketing. 

T: 020 520 05 30 (aanwezig: di/woe/do/vrij)
E: bemoussaoui@afk.nl