Aanvragen

Hoe kunnen wij je helpen? Bekijk hier alle subsidiemogelijkheden. 

Projectsubsidies
Projectsubsidies Professionele kunst
Ik heb een idee voor een kunst- of cultureel project
Ik heb een idee voor een kunst- of cultureel project

Binnen deze regeling kunnen professionele kunstenaars en culturele organisaties aanvragen voor een project in de stad binnen alle disciplines.

Gevraagde bijdrage: min. € 2.500, Individu: max. € 15.000 | organisaties: geen maximum

Mijn Eerste Aanvraag
Ik ben een nieuwe aanvrager en heb een idee voor een kunst- of cultureel project
Ik ben een nieuwe aanvrager en heb een idee voor een kunst- of cultureel project

Mijn Eerste Aanvraag is er voor aanvragers uit alle disciplines die nog niet eerder een bijdrage van het AFK hebben ontvangen.

De aanvrager licht het ingestuurde projectplan mondeling toe in een gesprek van 30 minuten. 

Gevraagde bijdrage: € 2.500 t/m € 5.000

Stipendium
Ik ben een maker en heb een plan voor onderzoek, ontwikkeling of experiment
Ik ben een maker en heb een plan voor onderzoek, ontwikkeling of experiment

Het stipendium biedt ‘vrije ruimte’ aan professionele kunstenaars en onafhankelijke curatoren en programmeurs met minimaal 4 jaar werkervaring. Je kunt aanvragen voor een individueel traject van max 1 jaar ter versteviging van je artistieke beroepspraktijk.

Gevraagde bijdrage: vast bedrag van € 15.000

Projectsubsidies Cultuurmakers
Ik ben in mijn vrije tijd in groepsverband bezig met kunst en cultuur
Ik ben in mijn vrije tijd in groepsverband bezig met kunst en cultuur

Ik ben in mijn vrije tijd bezig met kunst en cultuur.

Deze regeling is er voor projecten van en voor Amsterdammers die in hun vrije tijd kunst beoefenen, en voor ontwikkeltrajecten van ambitieuze cultuurmakersorganisaties.

Minimaal € 1.500
Individu: max € 10.000
Organisatie: geen max.
Ontwikkeltraject: max € 10.000

Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte
Ik heb een plan voor een beeldend kunstwerk in de openbare ruimte
Ik heb een plan voor een beeldend kunstwerk in de openbare ruimte

Een aanvraag voor een beeldend kunstwerk in de openbare ruimte kan worden ingediend door een individuele kunstenaar of door een rechtspersoon als opdrachtgever.

Bij aanvragen vanaf € 10.000 heb je een positief advies van het Stadscuratorium Amsterdam over het ontwerp nodig.

Aanvragen: max € 50.000 en max 50% van de totale kosten

Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans
Ik ben een freelance dansprofessionals en ben op zoek naar ondersteuning in het uitoefenen van mijn beroepspraktijk.
Ik ben een freelance dansprofessionals en ben op zoek naar ondersteuning in het uitoefenen van mijn beroepspraktijk.

Het uitgangspunt van de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans is freelance dansprofessionals ondersteunen in de uitoefening van hun beroepspraktijk. Onafhankelijke choreografen en dansers met een aantoonbare relatie met de stad, kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de huurkosten voor repetitie- en montageruimtes in Amsterdam.

Met de steun die dansprofessionals krijgen kunnen zij dansonderzoek uitvoeren en verdieping zoeken in hun vak.

Meerjarige subsidies
Vierjarige subsidies 2021-2024
Wij zijn een gevestigde organisatie en zoeken structurele subsidie
Wij zijn een gevestigde organisatie en zoeken structurele subsidie

Voor in Amsterdam gevestigde producerende en presenterende organisaties, festival, digitale platforms, debatpodia, erfgoedorganisaties, musea, ontwikkelinstellingen en organiaties voor cultuureducatie.

Regeling Ontwikkeling 2025-2028
Wij zijn een organisatie die die twee tot zes jaar bestaan en willen voor ontwikkelactiviteiten aanvragen of wij zijn een positief beoordeelde, maar niet-gehonoreerde vierjarige organisatie
Wij zijn een organisatie die die twee tot zes jaar bestaan en willen voor ontwikkelactiviteiten aanvragen of wij zijn een positief beoordeelde, maar niet-gehonoreerde vierjarige organisatie

Er kan worden aangevraagd voor ontwikkelactiviteiten of reguliere activiteiten, waarbij ontwikkelactiviteiten een verplicht onderdeel zijn. Voor de basisdoelgroep van organisaties die twee tot zes jaar bestaan kan het bijvoorbeeld gaan om artistieke of zakelijke ontwikkeling, ontwikkeling op het gebied van marketing/publieksbereik of ontwikkeling van de bijdrage aan diversiteit en inclusie. Voor de extra doelgroep heeft de subsidie het karakter van een overbrugging. Het geeft organisaties tijd om nieuwe financieringsvormen en bedrijfsmodellen te ontwikkelen.

Tweejarige subsidies Cultuurmakers 2025-2026
Ik ben een Amsterdammer die in groepsverband actief cultureel en creatief bezig zijn met kunst en cultuur
Ik ben een Amsterdammer die in groepsverband actief cultureel en creatief bezig zijn met kunst en cultuur

Stichtingen en verenigingen (als rechtspersoon) of als je in groepsverband van minimaal drie personen kunst beoefent kun je een aanvraag doen namens jouw gezelschap (als natuurlijk persoon).  

Regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach 2022-2024
Wij zijn een culturele organisatie met als doel om kinderen met een afstand tot kunst en cultuur te bereiken.
Wij zijn een culturele organisatie met als doel om kinderen met een afstand tot kunst en cultuur te bereiken.

Binnen deze regeling kunnen vanaf 2021 ongeveer 30 fte aan cultuurcoaches in Amsterdam aan de slag in het (speciaal) basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs.

De subsidie kan gebruikt worden om voor de driejarige inzet van cultuurcoaches in de periode van 1 maart 2022 tot 31 december 2024. 

Welke subsidie past bij mij?