Aanvragen

Hoe kunnen wij je helpen? Bekijk hier alle subsidiemogelijkheden. 

Projectsubsidies
Projectsubsidies Professionele kunst
Ik heb een idee voor een kunst- of cultureel project
Ik heb een idee voor een kunst- of cultureel project

Binnen deze regeling kunnen professionele kunstenaars en culturele organisaties aanvragen voor een project in de stad binnen alle disciplines.

Gevraagde bijdrage: min. € 2.500, Individu: max. € 25.000 | organisaties: geen maximum

Spreekuur
Ik ben een nieuwe aanvrager en heb een idee voor een kunst- of cultureel project
Ik ben een nieuwe aanvrager en heb een idee voor een kunst- of cultureel project

Het Spreekuur is er voor aanvragers uit alle disciplines die nog niet eerder een bijdrage van het AFK hebben ontvangen.

De aanvrager licht het ingestuurde projectplan mondeling toe in een gesprek van 30 minuten. 

Gevraagde bijdrage: € 2.500 t/m € 5.000 (totale begroting max. € 10.000) 

Ontwikkelbudget
Ik wil een extra stap zetten in mijn praktijk als kunstenaar, onafhankelijk curator of programmeur
Ik wil een extra stap zetten in mijn praktijk als kunstenaar, onafhankelijk curator of programmeur

Het Ontwikkelbudget is er voor professioneel kunstenaars die die ten minste vier jaar professioneel werkzaam zijn. Zij kunnen met dit budget hun carrière een artistieke kwaliteitsimpuls geven.

Gevraagde bijdrage: max. € 15.000

Programmafinanciering
Ik wil aanvragen voor een reeks van projecten/evenementen die thematisch samenhangen
Ik wil aanvragen voor een reeks van projecten/evenementen die thematisch samenhangen

Amsterdamse instellingen en culturele organisaties kunnen binnen deze regeling aanvragen voor een thematisch samenhangend geheel van activiteiten.

De maximale looptijd van een programma is twaalf maanden.

Gevraagde bijdrage: minimaal € 2.500, geen maximum

Projectsubsidies Amateurkunst
Ik ben in mijn vrije tijd in groepsverband bezig met kunst en cultuur
Ik ben in mijn vrije tijd in groepsverband bezig met kunst en cultuur

Binnen deze regeling kunnen stichtingen en verenigingen aanvragen doen voor een project in de stad binnen alle disciplines.

Minimaal: € 1.500
Individu: max. € 15.000
Organisatie of instelling: geen max.

Kunst in de Openbare Ruimte
Ik ben opdrachtgever voor Kunst in de Openbare Ruimte
Ik ben opdrachtgever voor Kunst in de Openbare Ruimte

Kunst in de openbare ruimte waarvan u de opdrachtgever bent. Het kan gaan om beeldende kunst, maar ook om tijdelijke manifestaties en immateriële projecten.

Ook rechtspersonen met een winstoogmerk (bedrijven) kunnen aanvragen

Budget: gevraagde subsidie is max. het bedrag dat in zijn totaliteit aan cofinanciering wordt ingebracht

Talentontwikkeling
Ik wil aanvragen voor een project gericht op talentontwikkeling
Ik wil aanvragen voor een project gericht op talentontwikkeling

Een project gericht op talentontwikkeling, deze subsidie is alleen aan te vragen door organisaties en instellingen voor professionele kunst.  

Gevraagd bijdrage: Min. € 2.500 - geen maximum

Community Art
Ik wil aanvragen voor een community art project
Ik wil aanvragen voor een community art project

U kunt aanvragen bij het AFK voor een communty art project als u een project initieert waarin een kunstenaar of organisatie samenwerkt met Amsterdammers om een kunstwerk in de (semi-)openbare ruimte tot stand te brengen rondom een sociaal en/of maatschappelijk vraagstuk. 

Aanvragen kunnen zowel onder de regeling projectsubsidies Professionele kunst als de regeling projectsubsidies Amateurkunst vallen. 

Gevraagd bijdrage: 

Amateurs Individu min. € 1.500 - max. € 15.000 | Organisaties en instellingen: geen maximum

Professionals min. € 2.500 / max. € 25.000 | Organisaties en instellingen: geen maximum

Meerjarige subsidies
Vierjarige subsidies 2021-2024
Wij zijn een gevestigde organisatie en zoeken structurele subsidie
Wij zijn een gevestigde organisatie en zoeken structurele subsidie

Voor in Amsterdam gevestigde producerende en presenterende organisaties, festival, digitale platforms, debatpodia, erfgoedorganisaties, musea, ontwikkelinstellingen en organiaties voor cultuureducatie.

Regeling Ontwikkeling 2021-2024
Wij zijn een organisatie die een vernieuwende of versterkende impuls aan haar bedrijfsvoering wil geven
Wij zijn een organisatie die een vernieuwende of versterkende impuls aan haar bedrijfsvoering wil geven

Vierjarig gehonoreerde instellingen kunnen met deze regeling inzetten op onverwachte mogelijkheden en veranderingen die zich gedurende de vier jaren van het kunstenplan voordoen, en nieuwe organisaties kunnen zich middels deze regeling verder ontwikkelen.

Tweejarige subsidies Cultuurmakers 2021-2022
Ik ben een Amsterdammer die in groepsverband actief cultureel en creatief bezig zijn met kunst en cultuur
Ik ben een Amsterdammer die in groepsverband actief cultureel en creatief bezig zijn met kunst en cultuur

Stichtingen en verenigingen (als rechtspersoon) of als je in groepsverband van minimaal drie personen kunst beoefent kun je een aanvraag doen namens jouw gezelschap (als natuurlijk persoon).  

Welke subsidie past bij mij?