Checklist Projectsubsidies

07/07/2021
1 / 7
Heeft u een plan voor kunst in Amsterdam?
U kunt voor uw plan geen aanvraag indienen. Het AFK steunt alleen kunstplannen die in Amsterdam worden uitgevoerd.
Ontvang je een vierjarige subsidie van het AFK of het Amsterdamse Kunstenplan?
Kunstinstellingen die een vierjarige subsidie van het AFK ontvangen of die vierjarig gefinancierd worden vanuit het Kunstenplan kunnen geen aanvragen voor projectsubsidies indienen bij het AFK. Instellingen die van het AFK tweejarige subsidie ontvangen kunnen onder voorwaarden wel aanvragen voor projectsubsidies. Wanneer uw kunstinstelling, project of programma al op een andere wijze, direct of indirect, mede door de Gemeente Amsterdam wordt gefinancierd of meerjarig door of namens de overheid wordt gesubsidieerd, stelt het AFK zich terughoudend op bij de ondersteuning.
Wilt u een eenmalige bijdrage aanvragen?
Voor culturele organisaties die op zoek zijn naar meerjarige ondersteuning is er een regeling voor Vierjarige subsidies en een regeling voor Ontwikkeling.
Is de eerste publieke presentatie en/of de startdatum van je activiteiten over minder dan 13 weken?
U kunt voor dit project geen aanvraag indienen. We nemen een aanvraag alleen in behandeling als de de eerste publieke presentatie en/of startdatum van je activiteiten later dan 13 weken is.
Bent u een rechtspersoon met winstoogmerk?
U kunt als rechtspersoon met winstoogmerk alleen een aanvraag indienen voor beeldende kunst in de openbare ruimte. U komt mogelijk in aanmerking voor een bijdrage van het AFK. Vul nu het digitale aanvraagformulier via 'Mijn AFK' in. Het fonds beoordeelt vervolgens of het plan voldoet aan de inhoudelijke criteria en de doelstelling van de regeling waar uw aanvraag onder valt.
Vindt het plan plaats in het kader van een studie of opleiding?
U kunt voor dit plan geen aanvraag indienen. Het AFK draagt niet bij aan projecten in het kader van een studie of opleiding.
Uw plan is gecheckt!
Op basis van bovenstaande algemene criteria komt het plan mogelijk in aanmerking voor een bijdrage van het AFK. Meer informatie over het aanvragen van een Projectsubsidie vindt u op de subsidiepagina. Aanvragen kunt u doen door het digitale aanvraagformulier via 'Mijn AFK' in te vullen. Het fonds beoordeelt vervolgens of het plan voldoet aan de formele en inhoudelijke criteria en de doelstelling van de regeling waar uw aanvraag onder valt.
Ja
Nee
Begin opnieuw