Regeling Ontwikkeling 2021-2024

► LET OP: Het specifieke budget voor jonge organisaties is binnen de regeling Ontwikkeling voor het jaar 2021 volledig benut, de regeling is per 30 april 2021 voor het jaar 2021 gesloten. De groep positief beoordeelde maar niet-gehonoreerde vierjarige aanvragers zoals beschreven in de Ontwikkelingsregeling, kunnen nog steeds aanvragen.


Voor wie is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?
Lees meer >

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

De regeling Ontwikkeling is allereerst bedoeld voor jonge organisaties; doel van de regeling is om organisaties die relatief kort bestaan (2 tot 6 jaar) te versterken en te ondersteunen in hun professionalisering. De regeling Ontwikkeling vervangt daarmee de regeling Tweejarige subsidies uit het Kunstenplan 2017-2020.

Op verzoek van de gemeente Amsterdam is de regeling Ontwikkeling tijdelijk uitgebreid met een specifieke tweede doelgroep. Deze bestaat uit een aantal organisaties die op hun aanvraag voor de vierjarige regeling ‘21-’24 van het AFK een positief advies ontvingen, maar waarvoor geen budget beschikbaar was. Het gaat om organisaties die verantwoordelijk zijn voor de exploitatie en volledige programmering van een vaste ruimte, bestemd voor openbaar toegankelijke presentatie van kunst: binnen- en buitenpodia, erfgoedinstellingen met een presentatiefunctie en tentoonstellingsruimten.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Downloads

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Er kan worden aangevraagd voor ontwikkelactiviteiten of reguliere activiteiten, waarbij ontwikkelactiviteiten een verplicht onderdeel zijn. Voor de basisdoelgroep van organisaties die twee tot zes jaar bestaan kan het bijvoorbeeld gaan om artistieke of zakelijke ontwikkeling, ontwikkeling op het gebied van marketing/publieksbereik of ontwikkeling van de bijdrage aan diversiteit en inclusie. Voor de extra doelgroep heeft de subsidie het karakter van een overbrugging. Het geeft organisaties tijd om nieuwe financieringsvormen en bedrijfsmodellen te ontwikkelen.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?

Op 1 april 2021 om 10:00 gaat de regeling Ontwikkeling open, vanaf dat moment kan doorlopend worden ingediend via Mijn AFK.

  • Er kan tussen 1 april en 1 juni 2021 subsidie worden aangevraagd, met terugwerkende kracht voor de periode vanaf 1 januari 2021. Daarna geldt een startdatum vanaf 13 weken na indienen.

  • Organisaties kunnen een aanvraag doen voor één projectjaar tegelijk; jonge organisaties ook voor twee jaar. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 100.000 per projectjaar.

  • Het beschikbare budget voor jonge organisaties in 2021 en 2022 is in totaal: € 1.560.000. Om ruimte te houden voor nieuwe aanvragen in het tweede jaar is het subsidieplafond als volgt verdeeld: € 574.000 in 2021 en € 986.000 in 2022.

  • Het vastgestelde subsidieplafond voor 2021 voor niet-ondersteunde vierjarige aanvragers met positief besluit is € 800.000. In 2022 is er een mogelijkheid tot verlenging.

Zie voor de specifieke beschrijving van beide doelgroepen de regeling Ontwikkeling. Vragen over deze regeling? Kijk ook bij de Veelgestelde vragen.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Wie werken er mee aan deze regeling?

Li Sang Ong
Muziek & Muziektheater
Yvonne Franquinet
Visuele Kunsten & Erfgoed
Kirsten de Graaff
Letteren, Cultuureducatie & Cultuurmakers
Jolanda Brils
Theater & Dans

Voor vragen over de meerjarige subsidies kun je contact opnemen met het hoofd binnen jouw discipline. Heb je vragen over je projectaanvraag? Neem dan contact op met een stafmedewerker van jouw (deel)discipline. Zij zijn te vinden op de medewerkerspagina. Verder zijn er ook adviseurs betrokken binnen deze regeling.