Spreekuur

► LET OP: Vanwege de maatregelen rond Covid-19 vindt het Spreekuur vanaf juni plaats in digitale vorm. Lees hier meer of ga naar de Veelgestelde vragen.


Voor wie is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?
Lees meer >

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

Het Spreekuur is er voor aanvragers die niet eerder in aanraking zijn geweest met het AFK. Zo kunnen zij op een laagdrempelige manier een aanvraag doen. Tijdens het Spreekuur licht de aanvrager zijn ingestuurde projectplan mondeling toe. Nog dezelfde week krijgt de aanvrager bericht over de beslissing van het AFK op zijn project. Let op, personen die al eerder - óók namens een organisatie - een bijdrage ontvingen van het AFK, komen niet in aanmerking voor het Spreekuur.

Aan het Spreekuur kunnen zowel amateurkunstenaars en organisaties of instellingen als professionele kunstenaars en organisaties of instellingen deelnemen. Het aan te vragen subsidiebedrag is min. € 2.500 en max. € 5.000 voor een project met als maximale kosten € 10.000. Lees voor het opstellen van het projectplan dat de basis vormt van het Spreekuur goed de betreffende;

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Downloads

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Tijdens het Spreekuur licht de aanvrager zijn ingestuurde projectplan mondeling toe in een gesprek van 30 minuten. Het AFK beslist op korte termijn over de bijdrage.

LET OP: Voor het Spreekuur maak je een projectplan over jouw project en een bijbehorende kloppende begroting. Ook dien je in het projectplan aandacht te besteden aan de communicatie rondom het project. Deze informatie hebben wij nodig om jouw bezoek tijdens het Spreekuur goed voor te kunnen bereiden.

Downloads

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?

Spreekuurdata 2020 Aanmelddatum Inzenddatum formulier Spreekuur
7 januari13 januari28 januari
29 januari10 februari25 februari
26 februari16 maart31 maart
1 april13 april28 april
29 april11 mei25 mei
27 mei15 juni30 juni
1 juli13 juli28 juli
29 juli10 augustus25 augustus
26 augustus14 september29 september
30 september12 oktober27 oktober
28 oktober9 november24 november
11 november23 november8 december

Er dient minimaal een maand tussen de datum van het Spreekuur en de premièredatum te zitten. Het aantal aanmeldingen voor het Spreekuur is hoog. Een aanmelding biedt dan ook geen garantie voor deelname. Wil je er zeker van zijn dat je aanvraag in behandeling wordt genomen, vraag dan niet aan via het Spreekuur, maar via de reguliere procedure. Hier vind je een overzicht van de reguliere subsidiemogelijkheden.

Start de aanvraag - Mijn AFK

Team projectsubsidies

Rudy Chotoe
Teammedewerker Muziek & Muziektheater en Theater & Dans
Nienke Gademan
Teammedewerker Beeldend, Erfgoed & Film en Letteren, Cultuureducatie & Amateurkunst

Dit is het team binnen deze regeling. Heeft u vragen ? Neem dan contact met ons op.