Kunstraad en AFK lanceren platform voor financieel advies

De Amsterdamse Kunstraad en het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) slaan de handen ineen met een nieuw platform: Cultuurherstel. Vanwege de coronapandemie staan investeren en innoveren bij veel organisaties onder druk. Voor een toekomstbestendige sector verbindt Cultuurherstel financiële kennis en coaching aan culturele organisaties. Het platform is een samenwerking met Cultuur+Ondernemen en is mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam. 

Waarom Cultuurherstel?

De recente heropening van de kunstsector biedt culturele organisaties perspectief, maar ook de nodige uitdagingen. Door de grote onzekerheden van dit moment staat de ontwikkeling en uitvoering van nieuw werk onder druk, tegelijkertijd neemt de noodzaak voor nieuwe verdienmodellen toe. De Raad voor Cultuur en de Taskforce Culturele en Creatieve Sector onderschrijven deze ontwikkelingen in hun recent verschenen Investeringsagenda en een eerder deze maand verschenen brief aan de Tweede Kamer. 

Cultuurherstel (voorheen Maatschappij voor Behoud van Kunst & Cultuur) heeft als doel om bij te dragen aan de structurele versterking van de kunstsector. Door op korte termijn culturele organisaties te stimuleren om nieuw, innovatief werk te blijven maken - tijdens én na de coronacrisis. Maar ook door op langere termijn organisaties bij te staan in het investeren in een toekomstbestendige bedrijfsvoering en nieuwe manieren van werken. Beide impulsen komen indirect ten goede aan de talrijke zzp’ers voor wie culturele organisaties opdrachtgever zijn.

Professioneel advies & financiële kennis

Cultuurherstel is een platform waar professionele, bedrijfsmatige coaching door ervaren professionals en directieleden uit het bedrijfsleven beschikbaar is voor culturele instellingen. Deze adviseurs komen uit de zakelijke dienstverlening en consultancy, het openbaar bestuur en de cultuursector. Door financiële kennis en kunstinstellingen aan elkaar te koppelen draagt Cultuurherstel bij aan het vinden van alternatieve financieringsvormen. Cultuurherstel start in 2021 zijn pilotfase, waarin meerdere kunstinstellingen de kans krijgen te participeren in een adviestraject op maat. Na deze pilot stelt het platform zich open voor culturele organisaties in heel Noord-Holland.  

Lancering platform

Afgelopen zaterdag 25 juni lanceerde het AFK en de Amsterdamse Kunstraad Cultuurherstel als platform voor professioneel advies en financiële kennis voor kunstinstellingen in Noord-Holland; gesubsidieerd of niet-gesubsidieerd. De lancering vond plaats bij het Frans Hals Museum in Haarlem – onder meer in aanwezigheid van Zita Pels, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en Touria Meliani, wethouder Kunst en Cultuur van de gemeente Amsterdam.  

Kijk voor meer informatie op de website van Cultuurherstel of lees het interview in Het Parool.