'Het zal je verrijken en inspireren' Interview Annabelle Birnie Het PAROOL

Foto: Linda Stulic
Foto: Linda Stulic
22 juni 2017

Het PAROOL - 22 juni 2017 

Amsterdamprijs voor de Kunst 
Deel 1: Annabelle Birnie

'Het zal je verrijken en inspireren'

Op 24 augustus wordt de Amsterdamprijs voor de Kunst 2017 uitgereikt; in Het Parool komen de komende weken alle negen genomineerden aan het woord. Maar eerst Annabelle Birnie (48), de nieuwe directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK).

Jan Pieter Ekker 
AMSTERDAM 

Wat kenmerkt uw werk?

“Ik ben mijn hele werkende leven al werkzaam in de wereld van kunst en cultuur. Met name de innovatie en het vernieuwende van de sector vind ik ongelooflijk boeiend; de blik die kunstenaars bieden op de maatschappij, soms met theorieën die ze nog niet helemaal kunnen onderbouwen, maar die later heel valide blijken te zijn.”

“Bij ING ben ik veertien jaar verantwoordelijk geweest voor de kunstportefeuille; de laatste jaren verdeelde ik gelden in de sportwereld en de culturele sector. Het was geen core business van ING, maar wel een heel belangrijke verbindende factor; met mijn werk kon ik veel betekenen in de positionering en de beleving van de organisatie. In 2012 werd ik directeur van het Drents Museum, omdat ik ook graag eens met mijn poten in de klei wilde staan.”

“Maar of het nu via een financiële instelling is, via een museum, of zoals nu door een kunstfonds dat mooie dingen mogelijk maakt in Amsterdam, het gaat mij om het bij elkaar brengen van ideeën en faciliteren.”

Hoe manifesteert het AFK zich in Amsterdam?

“Voor mij is het AFK het fonds van de mogelijkheden. Wij helpen makers hun dromen te verwezenlijken; plannen en ideeën die heel vaak innoverend zijn, maar ook, bijvoorbeeld in het geval van de twee- en vierjarige subsidies zorgen voor een stabiele basis van waaruit die vernieuwing kan ontstaan. Bij het AFK heeft de focus altijd voor een belangrijk deel op innovatie gelegen, en dat is natuurlijk niet voor niets want de aantrekkingskracht van de stad ligt met name op dat gebied. Van dance tot mode – je ziet het ook aan de mensen die betrokken zijn bij de technische hub die de stad ook is. Het is belangrijk dat een kunstbeleid dat ook signaleert. Dat wij helpen de makers van nu in hun kracht te plaatsen.”

Verder manifesteren we ons bijvoorbeeld met onze Cultuurverkenners, die in ieder stadsdeel in de haarvaten zitten en sinds kort met ‘Advies uit de Stad’, waarbij we een commissie hebben gevormd van mensen uit verschillende stadsdelen en hen hebben gevraagd  om als ‘leken’  aanvragers te adviseren over hun publieksbereik en binding met de buurt of stad.”

Een van de criteria voor de Amsterdamprijs is ‘creatief ondernemerschap’; wat doet het fonds om
kunst onder de mensen te krijgen?

“Met de Amsterdamprijs plaatsen wij een schijnwerper op de kunst in de stad, maar wij zijn zelf geen pr- of mediamachine die het publiek naar de ondersteunde kunstenaars en instellingen stuurt, wij faciliteren. Dat faciliterende zie je overigens ook terug in het lijstje genomineerden voor de Amsterdamprijs. Het zijn  naast  makers,  platforms en instellingen zoals een festival als Appelsap en We Are Public en, bestaande uit creatieven en experts die het publiek helpen bij het maken van hun keuzes. Dat is belangrijk; daarmee signaleert en waardeert de jury eigenlijk een nieuw soort cultureel product. En dat is het beste wat wij kunnen doen: erop wijzen dat dit soort bijzondere kunstuitingen gebeuren in Amsterdam. Het zal je verrijken en inspireren!

Wat doet het AFK over vijf jaar en wat zijn uw eigen plannen?

“Draagvlak, governance en diversiteit blijven onze belangrijkste thema’s en ik hoop dat we – ten behoeve van de sector – daar de komende jaren veel invulling aan kunnen blijven geven. Wij pleiten voor een diversiteit aan ideeën en opvattingen. Niet alleen in de voorstellingen, producties en kunstwerken, maar ook in de organisaties. Omdat iedereen iets anders meebrengt vanuit een andere achtergrond. Ik hoop dat we kunnen laten zien dat Amsterdam anders is, dat we een inclusievere plek zijn dan veel andere steden. Innovatiever dan Parijs. Inclusiever dan Berlijn. Diverser dan Londen. Ja, dat is ambitieus, maar het is wat ik op termijn graag zou willen: dat kunst en cultuur een belangrijke rol spelen bij de positionering van de stad ten opzichte van andere steden. Daar wil ik me voor inzetten, mét alle denkkracht die we hier in huis hebben.”

U bent  sinds 1 mei directeur van het AFK; een van uw eerste grote momenten was het bellen van
de genomineerden voor de Amsterdamprijs. Kende u ze allemaal?

“Nee, ik kende ze niet allemaal. Althans, ik kende de uitingen wel, maar niet alle mensen erachter. Ik heb wildvreemde mensen aan de telefoon gehad, die óók niet wisten wie ik was. Maar het was ongelooflijk leuk om te doen. Alle genomineerden waren oprecht verrast en geëerd; het was alsof ze opeens beseften: Amsterdam waardeert mij. Dat is heel mooi.”