Ontwikkelbudget


Voor wie is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Hoeveel kan ik aanvragen?
Lees meer >

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?
Lees meer >

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

Voor Amsterdamse kunstenaars, onafhankelijke curatoren en programmeurs die ten minste vier jaar professioneel werkzaam zijn. Voor deze groep mensen die hun carrière een artistieke impuls willen geven middels een individueel traject, heeft het AFK een Ontwikkelbudget beschikbaar.

Voor het aanvragen van een Ontwikkelbudget is er een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen voor je kunt aanvragen. De aanvrager:

  • is woonachtig in de Gemeente Amsterdam;
  • is minimaal vier jaar aantoonbaar professioneel werkzaam op één of meerdere gebieden van de kunsten;
  • is geen student of deelnemer aan een postacademische kunstopleiding of een kunstopleiding die volgens de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek bekostigd wordt;
  • heeft een verzamelinkomen dat in het jaar voorafgaand aan de aanvraag niet hoger is dan € 35.000,-;
  • heeft in de 4 jaar voorafgaand aan de aanvraag geen Ontwikkelbudget van het AFK ontvangen.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Downloads

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?


Wat heb je nodig om een extra stap in uw carrière te maken? Het ontwikkelplan kan zich bijvoorbeeld richten op (materiaal)onderzoek, een werkperiode in het buitenland of coaching. Een ontwikkelaanvraag dient zich te richten op een artistieke kwaliteitsimpuls voor de kunstenaar middels een coherent traject dat kan bestaan uit bijvoorbeeld onderzoek, workshops, en coaching. Het traject geeft daarnaast inzicht in hoe je jouw zichtbaarheid binnen het Amsterdamse culturele veld vergroot. Je kunt alleen een ontwikkelbudget aanvragen als je ingeschreven bent bij de gemeente Amsterdam.

In de aanvraag wordt beschreven waar je nu staat met jouw praktijk, waar je over een jaar wilt staan, wat je wil leren dan wel verdiepen om jouw kunstenaarspraktijk een artistieke kwaliteitsimpuls te geven, hoe je deze ontwikkeling stapsgewijs wilt realiseren binnen welke tijdsperiode en op welke wijze het resultaat openbaar wordt gemaakt. De aanvraag bestaat uit:

  • De ontwikkelvraag, de beginsituatie en het te behalen einddoel en de stappen die worden genomen om het doel van het individueel traject te bereiken;
  • een begroting waarin de kosten per onderwerp worden uitgewerkt (materiaal, onderzoek, scholing, marketing, honoraria, reis- en verblijfskosten en honoraria derden) en aannemelijk worden gemaakt;
  • een relevant digitaal portfolio, met de nadruk op de vier jaar voorafgaand aan de aanvraag. Het portfolio dient te worden aangevuld met een curriculum vitae, waaruit tevens duidelijk blijkt dat minimaal vier jaar een professionele beroepspraktijk is uitgeoefend;
  • inkomensverklaring van de Belastingdienst van het voorafgaande kalenderjaar (of het meest recente jaar waarin aangifte is gedaan) waaruit de hoogte van het verzamelinkomen blijkt.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Downloads

Hoeveel kan ik aanvragen?

Het aan te vragen subsidiebedrag is minimaal € 2.500
en maximaal € 15.000.

De aanvrager kan voor zichzelf geen honorarium aanvragen, wel een tegemoetkoming in de tijdsinvestering. In de begroting mag hier maximaal € 1.500,- per maand voor worden opgenomen. Het AFK draagt daar in totaal maximaal € 7.500,- aan bij.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?

Een aanvraag kan doorlopend ingediend worden, binnen 13 weken ontvang je bericht. Wij zien jouw aanvraag graag tegemoet! Je kunt dit doen via Mijn AFK. Let er wel op dat je bij de aanvraag de regeling, toelichting op de regeling en de richtlijnen als uitgangspunt neemt. Deze pagina geeft een korte impressie van de mogelijkheden van wat wel en niet kan. De drie documenten die je op deze pagina kunt downloaden zijn het uitgangspunt voor een aanvraag. Ook handig om erbij te houden is het aanvraagformulier in 5 stappen.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Wie werken er mee aan deze regeling?

Saskia de Leeuw
Stafmedewerker Theater & Dans
Suki de Boer
Stafmedewerker Visuele Kunsten & Erfgoed
Simone Wegman
Stafmedewerker Visuele Kunsten & Erfgoed
Auke Kranenborg
Stafmedewerker Visuele Kunsten & Erfgoed
Chloë Neeleman
Stafmedewerker Letteren, Cultuureducatie & Cultuurmakers

Heb je vragen over uw aanvraag? Neem dan contact op met een stafmedewerker van jouw (deel)discipline. Zij zijn te vinden op de medewerkerspagina. Verder zijn er ook adviseurs betrokken binnen deze regeling.