Projectsubsidies Innovatie

Flexibel kunnen inspelen op onverwachte kansen, innovatie in aanbod en publieksbereik. Voor vierjarig door het AFK gesubsidieerde instellingen en de vier Cultuurhuizen in de Amsterdamse Basisinfrastructuur, zijn er projectsubsidies voor innovatie, in het kader van het Kunstenplan 2017-2020. De projectsubsidies Innovatie geeft organisaties financiële ruimte om te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen die voor hun eigen toekomst en die van de sector van belang zijn. 

  AanvragerToegekend
26-09-2019Letteren 
Read My World
Read My World: publieksontwikkeling
€ 40.000
26-09-2019Muziek / muziektheater 
De Tekstsmederij
Fə-nĕt′ĭks ˈstɔːries
€ 50.000
24-09-2019Erfgoed 
Museum Het Rembrandthuis
Laboratorium Rembrandt
€ 45.000
20-09-2019Cultuureducatie 
Poldertheater
Actieplan VMBO
€ 50.000
03-09-2019Cultuureducatie 
Stichting Theatraal IJburg
vernieuwen van werkprocessen
€ 22.741