Projectsubsidies Innovatie

Flexibel kunnen inspelen op onverwachte kansen, innovatie in aanbod en publieksbereik. Voor vierjarig door het AFK gesubsidieerde instellingen en de vier Cultuurhuizen in de Amsterdamse Basisinfrastructuur, zijn er projectsubsidies voor innovatie, in het kader van het Kunstenplan 2017-2020. De projectsubsidies Innovatie geeft organisaties financiële ruimte om te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen die voor hun eigen toekomst en die van de sector van belang zijn. 

  AanvragerToegekend
31-10-2019Theater 
Jakop Ahlbom Company
Immersive Experience Amsterdam
€ 50.000
10-10-2019Letteren 
Tolhuistuin
De Bewogen Tuin
€ 50.000
10-10-2019Dans 
Stichting Het Veem Theater
Veem in (inter)actie
€ 50.000
04-10-2019Cultuureducatie 
Stichting Nowhere
CultuurhuisNetwerk Oost, meer dan de som der delen
€ 30.000