Projectsubsidies Innovatie

Flexibel kunnen inspelen op onverwachte kansen, innovatie in aanbod en publieksbereik. Voor vierjarig door het AFK gesubsidieerde instellingen en de vier Cultuurhuizen in de Amsterdamse Basisinfrastructuur, zijn er projectsubsidies voor innovatie, in het kader van het Kunstenplan 2017-2020. De projectsubsidies Innovatie geeft organisaties financiële ruimte om te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen die voor hun eigen toekomst en die van de sector van belang zijn. 

  AanvragerToegekend
12-11-2019Muziek / muziektheater 
Silbersee
Een community voor Silbersee
€ 45.000
11-11-2019Muziek / muziektheater 
Grachtenfestival
Diversiteit in Muziek en Publiek
€ 50.000