Projectsubsidies Innovatie

Flexibel kunnen inspelen op onverwachte kansen, innovatie in aanbod en publieksbereik. Voor vierjarig door het AFK gesubsidieerde instellingen en de vier Cultuurhuizen in de Amsterdamse Basisinfrastructuur, zijn er projectsubsidies voor innovatie, in het kader van het Kunstenplan 2017-2020. De projectsubsidies Innovatie geeft organisaties financiële ruimte om te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen die voor hun eigen toekomst en die van de sector van belang zijn. 

  AanvragerToegekend
17-12-2020Erfgoed 
Bijlmer Parktheater
Shebang! Een kunstzinnige reflectie op de samenlev
€ 80.000
07-12-2020Erfgoed 
Museum Ons' Lieve Heer op Solder
Allianties Op Solder: Op Solder - ROCvA - CRUEL
€ 8.000
02-12-2020Erfgoed 
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen
Datagestuurd Ontdekken
€ 35.000