Projectsubsidies Innovatie

Flexibel kunnen inspelen op onverwachte kansen, innovatie in aanbod en publieksbereik. Voor vierjarig door het AFK gesubsidieerde instellingen en de vier Cultuurhuizen in de Amsterdamse Basisinfrastructuur, zijn er projectsubsidies voor innovatie, in het kader van het Kunstenplan 2017-2020. De projectsubsidies Innovatie geeft organisaties financiële ruimte om te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen die voor hun eigen toekomst en die van de sector van belang zijn. 

  AanvragerToegekend
28-08-2020Theater 
Feikes Huis
Performance Technology Lab
€ 50.000
28-08-2020Theater 
Stichting Mugmetdegoudentand
Home Sweet Amsterdam
€ 50.000
28-08-2020Theater 
De Theatertroep
Radiogolven en glasvezelverbinding
€ 50.000