Projectsubsidies Innovatie

Flexibel kunnen inspelen op onverwachte kansen, innovatie in aanbod en publieksbereik. Voor vierjarig door het AFK gesubsidieerde instellingen en de vier Cultuurhuizen in de Amsterdamse Basisinfrastructuur, zijn er projectsubsidies voor innovatie, in het kader van het Kunstenplan 2017-2020. De projectsubsidies Innovatie geeft organisaties financiële ruimte om te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen die voor hun eigen toekomst en die van de sector van belang zijn. 

  AanvragerToegekend
02-12-2020Film 
Stichting Kaboom Animation Festival
Kaboom x Cinedans - AFK Innovatie Fase 2
€ 70.000
15-01-2020Film 
Amsterdams Filmhuis
Rialto bouwen aan nieuwe locaties
€ 50.000
15-01-2020Film 
Amsterdams Filmhuis
Rialto bouwen aan nieuwe cultural communities
€ 50.000
22-05-2019Film 
Cinedans
Wegplatform Klik, Imagine & Cinedans
€ 150.000
03-05-2019Film 
Stichting Het Ketelhuis
Augmented Reality in Het Ketelhuis 0.2
€ 37.500
18-04-2019Film 
Stichting Cinema Asia
Aanvulling op Cross-over business Model CinemAsia
€ 37.500
11-07-2018Film 
EYE filmmuseum
Xtended
€ 37.500