Ontwikkelbudget

Specifiek gericht op in Amsterdam gevestigde kunstenaars die hun carrière een artistieke kwaliteitsimpuls willen geven, heeft het AFK een Ontwikkelbudget van maximaal €15.000 beschikbaar. Een ontwikkelaanvraag dient zich te richten op een creatieve stimulans voor de kunstenaar en geeft inzicht in hoe de voorgenomen ontwikkeling bijdraagt aan een verbetering van de positionering van de kunstenaar in Amsterdam. Het ontwikkelplan moet binnen maximaal één jaar gerealiseerd zijn.

Binnen dit overzicht treft u ook de toekenningen voor de 3Package Deal. De deelnemers aan dit talentontwikkelingsprogramma ontvangen een ontwikkelbudget van 22.500 euro. Lees hier meer over 3Package Deal.

  AanvragerToegekend
22-03-2016BKFNMV 
Noor (EJ) [onbekend] Nuyten
€ 15.000
16-03-2016Film 
Kaweh (K) Modiri
€ 14.965
08-03-2016BKFNMV 
Danielle van Vree
€ 15.000
01-03-2016BKFNMV 
Jolan van der Wiel Ontwerp en Realisatie
€ 15.000
01-03-2016BKFNMV 
L.P.M. Buurman
€ 14.991
01-03-2016BKFNMV 
Jantine Wijnja
€ 8.860