Eric de Vroedt opent Nieuwjaarsbijeenkomst AFK, ACI en Amsterdamse Kunstraad

15 januari 2019

Vanuit een frisse, maar ruim gevulde Oude Kerk in Amsterdam vond afgelopen woensdag 9 januari de sectorbrede Nieuwjaarsbijeenkomst plaats van de Amsterdamse Kunstraad, de ACI en het AFK. Het culturele jaar werd ingeluid met een inspirerende keynote speech van Eric de Vroedt, regisseur en artistiek leider van Het Nationale Theater.

Daarnaast sprak onder meer wethouder Kunst & Cultuur, Touria Meliani, de Amsterdamse cultuursector toe. Ook Felix Rottenberg (voorzitter Amsterdamse Kunstraad), AFK-directeur Annabelle Birnie, Jacqueline Grandjean (directeur Oude Kerk) en Annet Lekkerkerker (voorzitter ACI) richtten zich tot de aanwezigen.

Creatieve bubbel ontstijgen
In een inspirerende, maar ook kritische keynote speech riep De Vroedt op om een echte ‘dialoog tussen beide oevers’ mogelijk te maken – waarmee hij doelde op een positieve en constructieve verbinding tussen de Amsterdamse kunst & cultuursector enerzijds en die van buiten ‘de stad’. Om op die manier de eigen ‘creatieve bubbel’ te ontstijgen en het te hebben over belangrijke thema’s, die iedereen aangaan: “Pijnlijk helder is dat wat wij hier, in onze creatieve en economische bubbel, bedenken, creëren en aan Verlichtingsidealen belijden steeds minder gedeeld wordt in de rest van ‘t land. Overigens is de scheiding stad-provincie natuurlijk te schematisch. Ook binnen stedelijke regio’s leven we steeds vaker in volstrekt andere levenssferen. Bevolkingsgroepen of sociale klassen komen elkaar steeds minder werkelijk tegen, laat staan dat zij elkaar nog begrijpen”.

Lees hier de volledige keynote speech van Eric de Vroedt.

Op de helft van Kunstenplan 2017-2020
Jacqueline Grandjean benadrukte de oproep van De Vroedt door de wens uit te spreken dat 2019 “een jaar van luisteren en betekenisvolle gesprekken mag gaan worden”. Wethouder Kunst & Cultuur, Touria Meliani, lichtte in aanloop naar de nieuwe beleidsperiode het belang toe van een sterke, diverse cultuursector in de stad en de ruimte die zij wil creëren hiervoor.

Indachtig de speech van Eric de Vroedt en inhakend op de wethouder benoemde Annabelle Birnie (directeur AFK) dat er, op de helft van het Kunstenplan 2017-2020, de laatste twee jaar veel vooruitgang is geboekt – onder meer door de kwaliteit, dynamiek en pluriformiteit van de Amsterdamse kunst te stimuleren. Ze sprak de wens uit om ook de volgende twee jaren zich vanuit het AFK sterk te maken voor de kunst en cultuur in de stad. Door te blijven luisteren naar wat er leeft in de stad en te blijven investeren in een toekomstbestendige culturele sector. Annet Lekkerkerker dankte ten slotte namens de ACI alle aanwezigen voor hun komst, in het bijzonder de wethouder – het AFK en de Amsterdamse Kunstraad in de gezamenlijke organisatie van de bijeenkomst, en niet in de laatste de Oude Kerk als locatiepartner.

Bekijk hier het hele fotoalbum van de Nieuwjaarsbijeenkomst.