3 - Digitale businessmodellen

In hoeverre kunnen digitale middelen je helpen om de maatschappelijke relevantie van je organisatie of je werkpraktijk te vergroten? Denk aan het betrekken van andere publieksgroepen, je impact vergroten, of inclusiever te zijn. In deze sessie komen inspirerende samenwerkingsverbanden aan de orde die samen nieuwe digitale businessmodellen hebben opgezet. Ze geven een inkijkje in hun leerproces, door te delen wat voor hen werkt, maar ook waar de valkuilen zitten. Aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden uit de culturele- en creatieve sector ontdek hoe je als organisatie of maker hierop verder kunt bouwen.

 

Sprekers: meer informatie volgt.

Kijk de livestream 25 mei om 14.00 via de website van Pakhuis de Zwijger