AFK start met Advies uit de Stad

December 8, 2016

Deze maand start het AFK met de pilot ‘Advies uit de Stad’. In de pilot adviseert een panel van Amsterdammers met een hart voor kunst de aanvrager over publieksbereik en binding met de buurt of stad. Vanaf 9 december kunnen kunstenaars en culturele organisaties die mee willen doen aan de pilot dit aangeven bij hun aanvraag. Zo maken zij kans op een aanvullend advies van stadsbewoners bij de toekenning van hun kunstproject. 

Betrokken Amsterdammers

Negen betrokken Amsterdammers met uiteenlopende achtergronden vormen samen het adviespanel, dat alle delen van de stad vertegenwoordigt. De panelleden krijgen een training om in totaal acht kunstprojecten zo goed mogelijk te kunnen beoordelen. Onder professionele begeleiding stellen zij het ‘Advies uit de Stad’ op, waarbinnen hun eigen ervaring als betrokken stadsbewoners centraal staat.

Verbinding met de stad

De pilot Advies uit de Stad is tot stand gekomen naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van gemeenteraadslid Nelly Duijndam (SP). Ook het AFK vindt het enerzijds belangrijk om Amsterdammers bij kunst te betrekken en anderzijds dat kunstprojecten verbinding leggen met de stad en haar bewoners om zo een breed en divers publiek aanspreken. Het ‘Advies uit de Stad’ kan daarin een bijdrage leveren. Het advies bevat suggesties voor concrete acties die de aanvragende kunstenaar of culturele organisatie kan ondernemen om de aansluiting van het project met de stad of de buurt te versterken. Daarnaast kunnen de deelnemende aanvragers zelf vragen voorleggen aan het panel over hoe ze de verbinding tussen hun kunstproject en de stad kunnen verbeteren.

Aanvullend advies bij projectaanvraag

Van 9 december tot 1 februari kunnen kunstenaars en culturele organisaties in hun aanvraagformulier binnen de Regeling Professionele Kunst aangeven of zij willen participeren in de pilot en een ‘Advies uit de Stad’ zouden willen ontvangen. In totaal acht projecten worden meegenomen in de pilot en ontvangen een advies van het panel. Het te ontvangen advies verandert niets aan de oorspronkelijke behandeltermijn van dertien weken, en heeft geen invloed op het uiteindelijke besluit van het AFK om het project al dan niet te honoreren.  

Bent u als kunstenaar of maker bezig met een aanvraag en heeft u interesse in dit (aanvullende) advies? Dan kunt u zich in het formulier van de aanvraag aanmelden voor deze pilot. 

Beeld: Jeltje van Nuland voor Bankjescollectief