Regeling Ontwikkeling 2021-2024

► LET OP: Ontwikkelingen n.a.v. gemeenteraad 16 december 2020

Gezien de laatste ontwikkelingen naar aanleiding van de gemeenteraadsvergadering van 16 december 2020 is het AFK op dit moment druk bezig met het opnieuw vormgeven van de regeling Ontwikkeling die de eerder aangekondigde tweejarige regeling Innovatie & Ontwikkeling zal vervangen. Uiterlijk op 1 april 2021 gaat de nieuwe regeling open. Op de hoogte blijven? Abonneer je hier op de AFK Nieuwsbrief. Bij veelgestelde vragen vind je meer achtergrondinformatie over de aan het AFK verstrekte opdracht.


Voor wie is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?
Lees meer >

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

De nieuwe regeling Ontwikkeling vervangt de regeling Tweejarige subsidies uit het Kunstenplan 2017-2020 en is in de basis expliciet bedoeld voor de versterking van organisaties die nog relatief kort bestaan (2 tot 6 jaar).

De regeling wordt in 2021 op verzoek van de gemeente Amsterdam uitgebreid met een tegemoetkoming voor een extra doelgroep: een specifieke groep organisaties die in 2020 op hun aanvraag voor de vierjarige regeling van het AFK een positief advies ontvingen, maar waarvoor geen budget beschikbaar was. Het gaat om organisaties die verantwoordelijk zijn voor de exploitatie en volledige programmering van een vaste ruimte, bestemd voor openbaar toegankelijke presentatie van kunst: binnen- en buitenpodia, erfgoedinstellingen met een presentatiefunctie en tentoonstellingsruimten.

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Er kan worden aangevraagd voor ontwikkelactiviteiten en reguliere activiteiten, waarbij ontwikkelactiviteiten een verplicht onderdeel zijn. Voor de basisdoelgroep van organisaties die twee tot zes jaar bestaan kan het bijvoorbeeld gaan om artistieke of zakelijke ontwikkeling, ontwikkeling op het gebied van publieksbereik en/of diversiteit. Voor de extra doelgroep heeft de subsidie het karakter van een overbrugging. Het geeft organisaties tijd om nieuwe financieringsvormen en bedrijfsmodellen te ontwikkelen.

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?

Vanwege de extra aan het AFK verstrekte opdracht en de bestuurlijke besluitvorming hierover die eind december 2020 heeft plaatsgevonden wordt de nieuwe regeling in het voorjaar van 2021 gepubliceerd. Uiterlijk op 1 april zal de nieuwe regeling opengaan. Vanaf dat moment kan doorlopend worden ingediend. Er kan subsidie worden aangevraagd met terugwerkende kracht voor de periode vanaf 1 januari 2021, met een maximaal bedrag van € 100.000 per kalenderjaar.

Wie werken er mee aan deze regeling?

Li Sang Ong
Muziek & Muziektheater
Yvonne Franquinet
Visuele Kunsten & Erfgoed
Kirsten de Graaff
Letteren, Cultuureducatie & Cultuurmakers
Jolanda Brils
Theater & Dans

Voor vragen over de meerjarige subsidies kunt u contact opnemen met het hoofd binnen uw discipline. Heeft u vragen over uw projectaanvraag? Neem dan contact op met een stafmedewerker van uw (deel)discipline. Zij zijn te vinden op de medewerkerspagina. Verder zijn er ook adviseurs betrokken binnen deze regeling.