Regeling Ontwikkeling 2021-2024


Voor wie is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?
Lees meer >

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

De regeling Ontwikkeling is allereerst bedoeld voor jonge organisaties; doel van de regeling is om organisaties die relatief kort bestaan (2 tot 6 jaar) te versterken. De regeling Ontwikkeling vervangt daarmee de regeling Tweejarige subsidies uit het Kunstenplan 2017-2020.

Frequently asked questions

All frequently asked questions

Downloads

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Er kan worden aangevraagd voor ontwikkelactiviteiten of reguliere activiteiten, waarbij ontwikkelactiviteiten een verplicht onderdeel zijn. Voor de basisdoelgroep van organisaties die twee tot zes jaar bestaan kan het bijvoorbeeld gaan om artistieke of zakelijke ontwikkeling, ontwikkeling op het gebied van marketing/publieksbereik of ontwikkeling van de bijdrage aan diversiteit en inclusie. Voor de extra doelgroep heeft de subsidie het karakter van een overbrugging. Het geeft organisaties tijd om nieuwe financieringsvormen en bedrijfsmodellen te ontwikkelen.

Frequently asked questions

All frequently asked questions

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?

Voor de doelgroep jonge organisaties gaat de regeling Ontwikkeling open op 14 september 2022 om 09:00. Vanaf dat moment kan worden ingediend via Mijn AFK. Voor de doelgroep jonge organisaties sluit de regeling Ontwikkeling, vanwege het beperkte budget, weer op 21 september 2022 om 16:00. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, wees dus op tijd.

• Jonge organisaties kunnen een aanvraag doen voor één projectjaar of twee projectjaren tegelijk. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 100.000 per projectjaar, met een maximum van 50% van de totale begroting.

• Het beschikbare budget voor nieuwe aanvragen van jonge organisaties in 2023 is in totaal € 424.974,-. Voor het jaar 2024 gaat de regeling op een later moment open voor nieuwe aanvragers.

• Voor de doelgroep positief beoordeelde maar niet-gehonoreerde vierjarige aanvragers gaat de regeling Ontwikkeling open op 8 november 2021 om 09:00. Het vastgestelde subsidieplafond voor 2022 voor deze groep aanvragers is € 800.000

Zie voor de specifieke beschrijving van beide doelgroepen de regeling Ontwikkeling onder 'Downloads'. Vragen over deze regeling? Kijk ook bij de Veelgestelde vragen.

Frequently asked questions

All frequently asked questions

Wie werken er mee aan deze regeling?

Yvonne Franquinet
Visuele Kunsten & Erfgoed
Kirsten de Graaff
Woordkunst, Cultuureducatie & Cultuurmakers
Johanna Brils
Theater & Dans/ Muziek & Muziektheater

Voor vragen over de meerjarige subsidies kun je contact opnemen met het hoofd binnen jouw discipline. Heb je vragen over je projectaanvraag? Neem dan contact op met een stafmedewerker van jouw (deel)discipline. Zij zijn te vinden op de medewerkerspagina. Verder zijn er ook adviseurs betrokken binnen deze regeling.