Jaarverslag 2022

Het jaarverslag van het Amsterdams Fonds voor de Kunst is dit jaar thematisch opgebouwd. De delen zijn los van elkaar te lezen, of als één geheel.

In de eerste vijf delen van het jaarverslag worden vijf thema’s uitgelicht die voor het fonds van belang zijn geweest in 2022. Iedere inhoudelijke tekst gaat gepaard met een overzichtelijk overzicht van de belangrijkste cijfers op dit gebied in 2022.

Download hier het volledige jaarverslag 2022.