Advies uit de Stad

In de pilot ‘Advies uit de Stad' adviseert  een panel van Amsterdammers met een hart voor kunst de aanvrager over publieksbereik en binding met de buurt of stad.