Panelleden ‘Advies uit de Stad’ bekend

January 25, 2017

Afgelopen december kondigde het AFK de start aan van de pilot ‘Advies uit de Stad’; een panel van Amsterdammers met een hart voor kunst adviseert de aanvrager over publieksbereik en binding met de buurt of stad. De leden van dit enthousiaste panel, afkomstig uit alle stadsgebieden, zijn inmiddels bekend. Binnenkort gaan zij aan de slag met geven van de eerste adviezen over een selectie projectaanvragen van kunstenaars en culturele organisaties.

Breed en betrokken

Het panel van ‘Advies uit de Stad’ bestaat uit: Zainab Elghzaui (15), Paul Gomes (66), Emel Gun (29), Mourad Hem (42), Lesny Heikerk (23), Rudy Keijzer (58),  Julia Lomoro Napal (42), Sander van Alphen (25) en Shishani Vranckx (29). De negen panelleden hebben uiteenlopende achtergronden en samen vertegenwoordigen zij de stad en haar bewoners. Wat hen bindt is het gemeenschappelijk belang om verbinding te leggen tussen kunstprojecten, de stad en haar bewoners - om zo een breed en divers publiek aan te spreken.

Het panel heeft inmiddels meerdere trainingen doorlopen waarin zij kennis maakten met het AFK en inzicht kregen in zowel de werking van subsidies, als de impact die kunst en cultuur op de stad en de buurt kan hebben. In februari bezoekt het panel een aantal AFK projecten. Onder professionele begeleiding stellen zij in maart en april het ‘Advies uit de Stad’ op, waarbinnen hun eigen ervaring als betrokken stadsbewoners centraal staat.

Aanvullend advies bij projectaanvraag

Voor het ‘Advies uit de Stad’ is veel animo onder aanvragers. Nog tot 1 februari 2017 kunnen kunstenaars en culturele organisaties in hun aanvraagformulier binnen de Regeling Professionele Kunst aangeven of zij willen participeren in de pilot en een ‘Advies uit de Stad’ zouden willen ontvangen. Het te ontvangen advies verandert niets aan de oorspronkelijke behandeltermijn van dertien weken, en heeft geen invloed op het uiteindelijke besluit van het AFK om het project al dan niet te honoreren. In maart en april 2017 krijgen acht geselecteerde aanvragers een Advies uit de Stad als bijlage bij hun toekenningsbrief.

Bent u als kunstenaar of maker bezig met een aanvraag en heeft u interesse in dit (aanvullende) advies? Dan kunt u zich in het formulier van de aanvraag aanmelden voor deze pilot.