Veelgestelde vragen Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans

 • Voor wie?
 • Voor wie is de stimuleringsregeling bedoeld? Moet je hiervoor in Amsterdam woonachtig zijn?
  De stimuleringsregeling is bestemd voor freelance dansprofessionals in Amsterdam. Je moet hiervoor een aantoonbare relatie hebben met de gemeente Amsterdam. Ofwel je beroepspraktijk is gevestigd binnen de gemeente Amsterdam, ofwel ben je woonachtig binnen de gemeente Amsterdam. Ook de huurruimtes moeten zich in de gemeente Amsterdam bevinden.
 • Beroepsmatigheidstoets
 • Waarom wordt je beroepsmatigheid getoetst?
  Om in aanmerking te komen voor de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans (SED) moet je een professionele beroepspraktijk hebben als freelance danser of choreograaf. Dit wordt vastgesteld met de beroepsmatigheidstoets. Bij je aanvraag voor de SED wordt gevraagd de bevestiging te uploaden van een geldige beroepsmatigheidstoets die op de datum van aanvraag nog geldig is (afgegeven voor Cultuur+Ondernemen). Als je geen (geldige) beroepsmatigheidstoets hebt, kun je gelijktijdig met de aanvraag voor de SED een beroepsmatigheidstoets laten doen, door het beantwoorden van een aantal aanvullende vragen in het aanvraagformulier.
 • Op welke zaken wordt de beroepsmatigheidstoets getoetst in het aanvraagformulier?
  In het online formulier wordt je voor de beroepsmatigheidstoets gevraagd je beroepspraktijk te beschrijven, welke kunstopleiding(en) je hebt gevolgd ofwel als autodidact vakbekwaamheid hebt ontwikkeld en welke trainingen en workshops zijn gevolgd en welke dansproducties in afgelopen periode zijn gerealiseerd. Je wordt gevraagd een recente CV te uploaden. Ook worden vragen gesteld over inkomsten die uit je professionele danspraktijk zijn gerealiseerd.
 • Moet je in het bezit zijn van een kunstvakdiploma?
  Het is niet vereist om een kunstvakdiploma te hebben. Wel moet kunnen worden vastgesteld dat je een professionele beroepspraktijk hebt. Dat gaat via de vragen in het aanvraagformulier, zie voorgaande vraag.
 • Heb je een KvK-inschrijving nodig?
  Als onderdeel van de beroepsmatigheidstoets moet worden geconstateerd dat je een professionele beroepspraktijk hebt als freelance danser of choreograaf. Dat beoordelen we op basis van de antwoorden op de vragen in het aanvraagformulier, zie hierboven. Je kan, naast de verplichte CV, optioneel nog documenten uploaden die kunnen aantonen dat je freelance beroepspraktijk hebt. Dit kan bijvoorbeeld een KvK inschrijving zijn, een kopie VAR-WUO of bewijs artiestenregeling-/gageverklaring.
 • Is er een leeftijdsgrens?
  Er is geen leeftijdsgrens.
 • Is de Nederlandse nationaliteit nodig?
  Het is niet noodzakelijk dat je de Nederlandse nationaliteit hebt. Wel moet jouw verblijfsvergunning geldig zijn gedurende de periode waarvoor je de stimuleringsregeling aanvraagt.
 • Is een gemengde beroepspraktijk toegestaan?
  Een gemengde beroepspraktijk is toegestaan.
 • Hoe vaak kan ik de beroepsmatigheidstoets aanvragen?
  Een positieve beroepsmatigheidstoets is vier jaar geldig. Als je nog een geldige positieve beoordeling hebt op het moment van aanvragen hoef je dus niet opnieuw de vragen van de beroepsmatigheidstoets in te vullen om een aanvraag te kunnen doen voor de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans. Als je nog een beroepsmatigheidstoets nodig hebt, kun je dit gelijktijdig met de aanvraag voor de SED doen, via hetzelfde aanvraagformulier.
 • Wat gebeurt er als mijn beroepsmatigheid negatief wordt getoetst?
  Wanneer er geen positief beoordeelde beroepsmatigheidstoets is, koppelt het AFK de argumentatie hiervoor terug. Zonder positief beoordeelde beroepsmatigheidstoets, kan de aanvraag voor de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans het lopende jaar helaas niet worden gehonoreerd. Je kan het lopende jaar dan gebruiken om je beroepspraktijk te verbeteren waarna je het volgende jaar opnieuw een beroepsmatigheidstoets en aanvraag voor de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans kunt indienen.
 • Moet een aanvraag voor een beroepsmatigheidstoets gekoppeld zijn aan een subsidieaanvraag voor de stimuleringsregeling?
  Ja. Ofwel heb je een bewijs van een (door Cultuur+Ondernemen afgegeven) positief beoordeelde beroepsmatigheidstoets, ofwel je vult in het aanvraagformulier voor je aanvraag voor de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans een aantal aanvullende vragen in, waarmee het AFK de beroepsmatigheidstoets kan uitvoeren. Als er nog geen geldige beroepsmatigheidstoets is, is dat overigens geen nadeel bij het indienen van de aanvraag, beide aanvragen worden gelijktijdig door het AFK getoetst. Daarnaast geldt het moment van aanmelding voor een aanvraag voor de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans (vanaf 1 februari 10:00), en niet het moment van inzending van het volledig ingevulde formulier, waar je meer tijd voor krijgt (tot 3 februari 17:00).
 • Aanvraag
 • Hoe gaat de aanmelding voor een aanvraag in zijn werk?
  Wanneer je een account hebt op MijnAFK en het onderdeel ‘mijn gegevens’ hebt ingevuld, kun je je vanaf maandag 1 februari 10:00 aanmelden voor een aanvraag voor de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans (SED). Wees op tijd met deze aanmelding, omdat aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld en het aantal aanmeldingen dat met het beschikbare budget geaccepteerd kan worden, beperkt is. Bij deze aanmelding beantwoord je een paar korte vragen om te bepalen of je formeel in aanmerking komt voor een aanvraag voor de SED. Daarbij vragen we of je een professionele freelance beroepspraktijk in Amsterdam hebt, de huurlocaties in Amsterdam zijn gevestigd en of je de gevraagde huurkosten niet op andere wijze al vergoed krijgt. Ook geef je het gevraagde subsidiebedrag op.
 • Wat is Mijn AFK?
  Mijn AFK is het online platform van het AFK om cultuursubsidies aan te vragen. Aanvragers vinden hier in één oogopslag toegekende subsidieaanvragen terug en kunnen in behandeling zijnde subsidieaanvragen bekeken worden. Ook het opstellen van conceptaanvragen en het inzien van reeds afgeronde aanvragen gaat via het online platform.
 • Hoe maak ik een Mijn AFK account aan?
  U kunt een account aanvragen voor het digitale platform Mijn AFK via http://afk.nl/forms/login.php (of rechtsboven op de website op 'Mijn AFK’ te klikken). Zorg ervoor dat u op tijd een account aanmaakt. Eenmaal ingelogd staat rechts bovenin het kopje ‘mijn gegevens’. Hier vul je de organisatie- en contactgegevens in. Deze worden automatisch in het aanvraagformulier geladen. Vergeet niet om in Mijn Gegevens ook minimaal één contactpersoon op te voeren.
 • Hoe dien ik in Mijn AFK een aanvraag in?
  Een aanvraag kunt u alleen indienen via het digitaal platform Mijn AFK. Een nieuwe aanvraag start je door onderin in het blauwe vlak aan de linkerkant te klikken op ‘start nieuwe aanvraag’. Onder ‘mijn concepten’ staan de aanvraagformulieren die nog niet ingediend zijn. Het is dus mogelijk om tussentijds een aanvraag te pauzeren en op een later moment eraan verder te werken. Dan komt de aanvraag in dit scherm te staan. Dit is ook een handige check om te controleren of een aanvraag daadwerkelijk is ingediend.
 • Ik heb al een Mijn AFK account voor een gezelschap/stichting, moet ik dan alsnog een account aanmaken?
  Als u al een account bij het AFK hebt, maar voor bijvoorbeeld een gezelschap/stichting, kun je daar niet mee aanvragen voor de SED. Om een aanvraag te kunnen doen, moet je een individueel account aanmaken.
 • Hoe gaat de aanvraagprocedure na de aanmelding?
  Als op moment van je aanmelding en beantwoording van deze korte vragen het subsidiebudget (door eerdere aanmeldingen) nog niet ruim is overschreden, kom je in het aanvraagformulier terecht. Vervolgens kom je in het aanvraagformulier voor de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans (SED). Wanneer je hebt aangegeven dat je ook een beroepsmatigheidstoets nodig hebt (die is vereist voor de aanvraag) komen automatisch ook die vragen in het formulier op. Voor het volledig invullen van de vragen voor de SED en indien van toepassing de beroepsmatigheidstoets en uploaden van documentatie, heb je vervolgens de tijd tot 3 februari 17:00.
 • Welke informatie moet er in de huurovereenkomst(en) staan?
  In de huurovereenkomst moet de volgende informatie staan: adres ruimte(s), naam verhuurder, huurperiode(n) (welke data en welke dagdelen), afmetingen van de betreffende ruimte(s), gebruik specificaties van ruimte(s) (bij gebruik van apparatuur/ technicus/ anders, nl), prijsafspraken. De huurovereenkomst mag ook een afspraak via e-mail zijn. Het is niet mogelijk om de stimuleringsregeling aan te vragen zonder dat er een huurovereenkomst is.
 • Kun je één aanvraag indienen voor het gebruik van verschillende dansruimtes?
  Ja, het is mogelijk om één aanvraag voor verschillende (studio- en repetitie)ruimtes in te dienen. De stimuleringsregeling vergoedt de reële huurkosten voor deze ruimtes, met als maximum bedrag van € 3.000,-. Dit bedrag wordt na toekenning van de aanvraag 100% bevoorschot.
 • Kan de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans ook worden ingezet voor de huur van opslagruimte voor decorstukken?
  Nee, het is niet mogelijk om de stimuleringsregeling te gebruiken voor opslagruimte. Het is specifiek bestemd voor een bijdrage in de huur van studio- en repetitieruimten door freelance dansprofessionals in Amsterdam.
 • Is het mogelijk om meerdere keren per jaar een aanvraag te doen?
  Per freelancer wordt maximaal eenmaal per (aanvraag)jaar een aanvraag gehonoreerd. Een aanvraagjaar loopt van 1 februari tot 1 februari. Bij de aanvraag moet je een huurovereenkomst uploaden waarin de informatie staat zoals beschreven bij antwoord 12 (zie hierboven). De huurovereenkomst mag ook een afspraak via e-mail zijn.
 • Kun je vanuit een dansgezelschap ook een aanvraag doen?
  Alleen freelance dansers en/of choreografen kunnen een aanvraag doen voor de stimuleringsregeling. Er kunnen geen aanvragen gedaan worden namens een dansgezelschap of verhurende partij. Indien je een dansproject hebt waarbij je samenwerkt met andere freelance dansprofessionals, kan iedere samenwerkingspartner met een positieve beroepsmatigheidstoets een aanvraag indienen voor het betreffende project bij de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans, waarbij je uiteraard slechts een keer de huurkosten vergoed krijgt. Maak dan wel duidelijk in de aanvragen welke afspraken je hebt gemaakt over delen van huurkosten en de aanvraag. Als de huurkosten al onderdeel zijn van een gehonoreerde projectaanvraag bij het AFK, ofwel binnen een residency project al zijn vergoed, kun je hiervoor ook niet (nog eens) aanvragen.
 • Wat zijn de aanvraag- en afhandeltermijnen van de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans?
  Je kan eenmaal per jaar een aanvraag indienen, vanwege het feit dat het budget beperkt is zal het subsidieplafondsnel zijn bereikt. Meld je dus op tijd aan en noteer maandag 1 februari 10:00 in je agenda! Er wordt maximaal één aanvraag toegekend per lopend jaar van de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans, hierbij is de ingangsdatum en deadline van indiening voor deze regeling leidend. Je ontvangt na vier weken de uitslag, na een toekenning wordt het bedrag 100% bevoorschot.
 • Hoeveel aanvragen worden er per jaar toegekend?
  Er is per jaar € 125.000,- beschikbaar voor de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans. Indien dit bedrag is verstrekt kunnen er geen aanvragen meer worden gehonoreerd in het betreffende jaar van de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans (hierbij is de ingangsdatum van deze regeling leidend).
 • Kun je als je een aanvraag voor de stimuleringsregeling doet ook nog bij het AFK aanvragen, of andersom?
  Ja, dat is mogelijk.
 • Is het mogelijk om de aanvraag te gebruiken voor het geven van (dans)les?
  Nee, dat is niet mogelijk.
 • Kun je in bezwaar gaan tegen de uitslag van de subsidieaanvraag?
  Ja dat is mogelijk, de bezwaarmogelijkheid zal vermeld staan in de brief waarin het besluit staat.
 • Wanneer en hoe moet ik verantwoording afleggen over de eerder ontvangen subsidie?
  Verantwoording over de ontvangen subsidie hoef je pas af te leggen na afloop van de subsidieperiode. Je moet bij deze verantwoording met bewijsstukken aantonen dat je het eerder ontvangen bedrag daadwerkelijk hebt uitgegeven aan de huur van een ruimte zoals in de aanvraag is benoemd. Als bewijsstukken gelden: bankafschriften, ontvangstbewijzen (van verhuurder).
 • Ik heb niet het volledig ontvangen subsidiebedrag uitgegeven en wil toch aanvragen voor een volgende ronde, is dat mogelijk?
  Als je slechts een deel van het eerder ontvangen bedrag hebt uitgegeven of van slechts een deel kunt aantonen dat je het geld hebt besteed aan de huur van een ruimte, zal bij vaststelling van de subsidie een bedrag teruggevorderd kunnen worden. Als je meer aan huur uitgegeven hebt dan aan subsidie ontvangen, kun je geen aanvullende subsidie aanvragen voor het meer uitgegeven bedrag. Na vaststelling van de subsidie kun je voor een nieuwe subsidieronde voor een nieuw jaar weer aanvragen.
 • Ik heb een andere ruimte gehuurd dan in de aanvraag aangegeven, kan ik de subsidie daarvoor inzetten?
  Dat is op zich geen probleem. Bij de verantwoording over de subsidie geef je aan, aan welke verhuurder je welk bedrag aan huur hebt betaald. Dit moet weer overeenkomen met de betaalbewijzen die je meestuurt.