Vierjarige subsidies 2025-2028 ruim 1,4 keer overvraagd

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst verdeelt in opdracht van de gemeente € 51.200.000 aan Vierjarige subsidies 2025-2028 voor Amsterdamse culturele organisaties. Van de 279 aanvragen zijn er 276 de volgende fase van behandeling ingegaan. Hiervan zijn er 119 nieuw. In totaal is € 72.154.725 aangevraagd. Hiermee is het beschikbare budget ongeveer 1,4 keer overvraagd. Op 1 augustus worden de besluiten gepubliceerd.

Negen adviescommissies rond specifieke kunstdisciplines beoordelen de aanvragen op basis van vaste criteria. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de ambitie die de Gemeente Amsterdam heeft geformuleerd in de hoofdlijnen van het Kunstenplan 2025-2028: verder bouwen aan een cultuurstad waar alle Amsterdammers zich kunnen herkennen in wat musea, theaters, podia, festivals en culturele organisaties bieden. Dit vraagt om scherpe keuzes in de verdeling van de beschikbare financiële middelen.

Aanvragen per discipline

DisciplineAantalGevraagd jaarbedragPlafond% overvraag
beeldende kunst &
creatieve industrie  
 4910.431.549 5.825.000 179% 
cultuureducatie  275.657.759 3.200.000 177% 
dans224.610.5473.125.000148%
erfgoed157.079.3005.450.000130%
film164.097.387   3.365.000122%
muziek & muziektheater578.367.8304.610.000182%
podia & debat2219.389.85317.375.000112%
theater5910.923.586 6.950.000157%
woordkunst91.587.8781.300.000 122%
eindtotaal27672.154.72551.200.000141%

 


De 119 nieuwkomers zijn aanvragers die nog geen vierjarige subsidie ontvangen van het AFK of van de gemeente. Dit kan gaan om organisaties die het voor het eerst proberen of organisaties die bij de vorige ronde een afwijzing kregen. Van de nieuwkomers ontvingen twintig organisaties in de periode 2021-2024 van het AFK tenminste één keer een subsidie vanuit de regeling Ontwikkeling voor jonge organisaties.

De besluiten worden gepubliceerd op 1 augustus. Ruim voor die tijd krijgen aanvragers de gelegenheid het advies te checken op feitelijke onjuistheden. Zij krijgen vooraf bericht wanneer ze dit kunnen verwachten.