Open call: nieuwe coalities voor de 3Package Deal

December 21, 2015

Toptalent stimuleren, faciliteren en binden aan Amsterdam als internationale cultuurstad, dat is het doel van de 3Package Deal. Dit succesvolle programma van het AFK en Bureau Broedplaatsen (BBp) geldt inmiddels als best practice op het gebied van talentontwikkeling. Om in 2016 ruimte te creëren voor nog meer talent, zijn we op zoek naar nieuwe coalities.

AFK & 3Package Deal

Binnen de 3Package Deal krijgen jaarlijks tenminste tien jonge, veelbelovende kunstenaars uit diverse kunstdisciplines een jaar lang betaalbare woon- en werkruimte - verzorgt door BBp - én een ontwikkelbudget van het AFK met een totale waarde van €22.500 per persoon. Per kunstdiscipline stelt het AFK samen met BBp coalities samen van gerenommeerde en vernieuwende kunstinstellingen uit Amsterdam. Deze instellingen selecteren en begeleiden de toptalenten gedurende een jaar waarin ze toewerken naar een eindpresentatie die hun ontwikkeling zichtbaar maakt voor de stad. Voor meer informatie zie afk.nl/3packagedeal.

Oproep voor nieuwe coalities

In 2016 breiden het AFK en BBp de 3Package Deal uit, om ruimte te creëren voor nog meer toptalent in de stad. We zijn we op zoek naar nieuwe Amsterdamse coalities, die de selectie en begeleiding van (inter)nationaal toptalent op zich willen nemen. De voorkeur gaat uit naar coalities die:

• Bereid zijn tijd en ruimte te creëren om toptalent goed te begeleiden
• Een bijdrage leveren aan meer spreiding en diversiteit binnen de 3Package Deal
• Een meerwaarde vormen binnen het aanbod van de 10 huidige coalities

LET OP: Instellingen wordt gevraagd een gezamenlijk voorstel in te dienen voor een coalitie van minimaal 3 en maximaal 5 instellingen, waaronder ten minste een opleiding of talentontwikkelingstraject en een podium of presentatieplek.

Voorstellen kunnen worden ingediend via 3packagedeal@afk.nlvóór 15 februari 2016. Het AFK en BBp selecteren vóór 22 februari 2016 de nieuwe coalities die in maart 2016 een talent selecteren en deze vanaf 1 september 2016 gaan begeleiden.

Motivatie coalitie-voorstel

In het voorstel wordt in ieder geval antwoord gegeven op de volgende vragen:

• Uit welke instellingen bestaat uw coalitie?
• Wat is de motivatie voor deelname aan de 3Package Deal?
• Wat is de motivatie voor onderlinge samenwerking binnen de coalitie?
• Onder welke discipline, onderwerp/naam wordt de coalitie gesmeed?
• Welke meerwaarde vormt uw coalitie, ten opzichte van de reeds bestaande 10 coalities? Denk hierbij aan spreiding en diversiteit.
• Past de begeleiding van de talenten binnen jullie reguliere activiteiten?
• Wat kan uw coalitie de talenten, die deelnemen aan de 3Package Deal, precies bieden? Denk hierbij aan begeleiding en de netwerkfunctie van het programma.