Publicaties en verslagen

Beleidsplan 2021-2024

In 2021-2024 zet het AFK stappen vanuit een vernieuwde missie: Fantastische kunst voor alle Amsterdammers. Een aanbod dat de verbeelding prikkelt van publiek en maker, voor een culturele wereldstad die altijd in ontwikkeling is. Om onze missie te verwezenlijken, geven we onze activiteiten vorm aan de hand van drie groepen waarop we ons richten: kunstenaars en culturele organisaties, Amsterdammers, en de cultuursector als geheel. Bij onze activiteiten zijn artistiek belang, belang voor de stad, uitvoerbaarheid en diversiteit & inclusie leidende criteria om scherpe keuzes te maken.

Bekijk hier het interactieve online AFK beleidsplan 2021-2024 'Fantastische kunst voor alle Amsterdammers'. Liever een printbare versie lezen? Deze is hier te downloaden.

Overige beleidsplannen

Download het AFK beleidsplan 2017-2020 ‘Kunst maakt Amsterdam, Amsterdam maakt kunst’.

Jaarverslag 2022

Als bezoeker van een mooie tentoonstelling, een ontroerende voorstelling of een energiek festival, zou je haast vergeten wat voor jaar er achter ons ligt. In het AFK Jaarverslag 2022 blikken we terug op een jaar dat in het teken staat van lockdowns, gezondheidsvragen, aanzwellend protest en herstel. Het jaarverslag is dit jaar thematisch opgebouwd. De delen zijn los van elkaar te lezen, of als één geheel. In de eerste vijf delen van het jaarverslag worden vijf thema’s uitgelicht die voor het fonds van belang zijn geweest in 2022. Iedere inhoudelijke tekst gaat gepaard met een overzichtelijk overzicht van de belangrijkste cijfers op dit gebied in 2022.

Bekijk hier de verschillende hoofdstukken van het jaarverslag, of download hier het volledige Jaarverslag 2022

Overige jaarverslagen

Download het Jaarverslag 2021
Download het Jaarverslag 2020 & bekijk hier het interactieve online Jaaroverzicht 2020
Download het Jaarverslag 2019 & bekijk hier het interactieve online Jaaroverzicht 2019
Download het Jaarverslag 2018 & bekijk hier het interactieve online Jaaroverzicht 2018
Download het Jaarverslag 2017 & bekijk hier het interactieve online Jaaroverzicht 2017
Download het Jaarverslag 2016
Download het Jaarverslag 2015
Download het Jaarverslag 2014

Cultuurmissie Parijs: Souvenir de Paris 

Tijdens de cultuurmissie van de Nederlandse delegatie aan Parijs onder leiding van minister Ingrid Engelshoven (OCW) en de Amsterdamse wethouder Kunst en Cultuur, Simone Kukenheim, organiseerde het AFK op 9 februari 2018 een inspiratiesessie in kunstinstelling Le Bal. Het bezoek bestond uit een rondleiding door directeur en mede-oprichter Le Bal, Diane Dufour, en aansluitend een werklunch. Thema van de sessie was publieksbereik en het binden van nieuwe doelgroepen in een cultureel veranderende stad. In de bijlage vind je een ‘Souvenir de Paris’, dat een weerslag vormt van de voornaamste thema’s en conclusies tijdens de sessie. 

10 jaar AFK Cultuurverkenners 

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) organiseerde op 18 april 2017 een bijeenkomst rondom het tienjarig jubileum van de AFK Cultuurverkenners. Tijdens interactieve tafeldiscussies stonden de veranderende stad en de functie van de Cultuurverkenner centraal. De bevindingen en conclusies van deze middag zijn gebundeld in een verslag. Download het Cultuurverkenners report

AFK en New York Foundation for the Arts 

In september 2016 organiseerde het AFK twee werksessies over de toekomst van (inter)nationale kunst- en cultuurfinanciering. Eén sessie vond plaats in Amsterdam, de ander tijdens de cultuurmissie in New York in samenwerking met de New York Foundation for the Arts (NYFA). Tijdens de sessies stond de relatie tussen diverse (culturele, etnische en andere) communities en kunstfinanciering centraal. Lees hier het complete report van deze werksessies.