Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte


Voor wie is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Hoeveel kan ik aanvragen?
Lees meer >

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?
Lees meer >

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

Een aanvraag voor een beeldend kunstwerk in de openbare ruimte kan worden ingediend door een individuele kunstenaar of door een rechtspersoon als opdrachtgever. Zowel rechtspersonen met als zonder winstoogmerk kunnen aanvragen, evenals privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen, bijvoorbeeld BV’s, NV’s, overheden en stadsdelen.

Bij aanvragen voor een beeldend kunstwerk in de openbare ruimte vanaf € 10.000 is een positief advies van het Stadscuratorium Amsterdam over het ontwerp een voorwaarde om in te kunnen dienen. Bij projecten die zijn geïntegreerd in (nieuw)bouw volstaat ook een positief advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen welstand) van de gemeente.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Downloads

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Voor beeldende kunstwerken in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld monumenten, beelden, ingrepen in het omgevingsontwerp, graffiti, wandschilderingen en -reliëfs.

Deze subsidiemogelijkheid maakt onderdeel uit van de regeling projectsubsidies Professionele Kunst. In de regeling en toelichting op de regeling vindt je meer informatie over de voorwaarden en beoordelingscriteria.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Hoeveel kan ik aanvragen?

Je kunt maximaal 50% van de totale kosten aanvragen, tot een hoogte van maximaal € 50.000’.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?

Een aanvraag kan doorlopend ingediend worden, binnen 13 weken ontvang je bericht over ons besluit. Wij zien jouw aanvraag graag tegemoet! Je kunt je aanvraag indienen via ons digitale aanvraagformulier dat je vindt in Mijn AFK. Je kunt dit formulier vinden via de onderstaande knop die naar Mijn AFK leidt. Let er wel op dat je voor je een aanvraag doet de regeling en toelichting op de regeling gelezen hebt. Deze pagina geeft slechts een korte impressie van de mogelijkheden van wat wel en niet kan. De documenten die je op deze pagina kunt downloaden zijn het uitgangspunt voor een aanvraag. Ook handig om erbij te houden is het aanvraagformulier in 5 stappen.

Start de aanvraag - Mijn AFK

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Wie werken er mee aan deze regeling?

Suki de Boer
Stafmedewerker Visuele Kunsten & Erfgoed

Voor vragen over Kunst in de Openbare Ruimte kun je contact opnemen met Suki de Boer. De contactgegevens zijn te vinden op de medewerkerspagina. Verder zijn er ook adviseurs betrokken binnen deze regeling.