Voordekunst

Op 4 november 2010 werd voordekunst.nl gelanceerd, de eerste Nederlandse crowdfundingwebsite voor kunstprojecten. Voordekunst, een initiatief van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, faciliteert kunstenaars, creatieven en organisaties die financiering zoeken om hun projecten te kunnen realiseren. Geïnteresseerde particulieren of bedrijven kunnen bijdragen en daarmee direct betrokken raken bij het realiseren van deze projecten. Vaak krijg je ook nog iets verrassends terug voor je bijdrage. Het platform legt een nieuwe verbinding tussen kunstenaars, particulieren, fondsen en bedrijven en vergroot het draagvlak voor kunst.

voordekunst werd in 2009 geïnitieerd vanuit het AFK en is gerealiseerd met een eenmalige bijdrage uit de Regeling Innovatie Cultuuruitingen van het Ministerie van OCW. Sinds 1 juli 2011 is voordekunst een zelfstandige stichting en ANBI Culturele Instelling.

In 2015 heeft voordekunst veertien partners: Amsterdams Fonds voor de Kunst, Fonds 1818, Kunstraad Groningen, Provincie Utrecht, Provincie Overijssel, Mondriaan Fonds, Provincie Noord-Holland, Boekensteun, Deloitte Nederland, Keunstwurk Fryslân, VSBfonds, Provincie Gelderland, ABN AMRO en Stichting Doen.

Crowdfundingplatform voordekunst.nl bestaat op 4 november 2015 vijf jaar. Er hebben momenteel meer dan 85.000 donateurs bijgedragen en tezamen ruim € 8,5 miljoen opgehaald. Hiermee zijn 1.500 projecten succesvol gefinancierd. Het gemiddelde doelbedrag is € 5.000. De gemiddelde donatie op voordekunst.nl is € 67. Van de campagnes op voordekunst.nl weet 80% het doelbedrag succesvol te behalen.