Regeling Ontwikkeling 2021-2024

► De regeling is nog voor één jaar beschikbaar in de huidige Kunstenplanperiode 2021-2024. Let op: organisaties die de subsidie in 2022-2023 al ontvangen en bij het aanvragen zeven jaar bestaan mogen deze ronde ook aanvragen.

► Update 10-08-2023: De regeling Ontwikkeling en de toelichting hierop zijn geüpdatet. Neem deze goed door voor je start met je aanvraag.


Voor wie is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?
Lees meer >

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

De regeling Ontwikkeling is bedoeld voor jonge organisaties; doel van de regeling is om organisaties die relatief kort bestaan (2 tot 6 jaar) te versterken. De regeling Ontwikkeling vervangt daarmee de regeling Tweejarige subsidies uit het Kunstenplan 2017-2020.

Frequently asked questions

All frequently asked questions

Downloads

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Er kan worden aangevraagd voor ontwikkelactiviteiten of reguliere activiteiten, waarbij ontwikkelactiviteiten een verplicht onderdeel zijn. Voor de basisdoelgroep van organisaties die twee tot zes jaar bestaan kan het bijvoorbeeld gaan om artistieke of zakelijke ontwikkeling, ontwikkeling op het gebied van marketing/publieksbereik of ontwikkeling van de bijdrage aan diversiteit en inclusie.

Frequently asked questions

All frequently asked questions

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?

Op 18 september om 11.00 uur kan er via Mijn AFK worden ingediend door organisaties in de professionele kunst die 2 tot 6 jaar bestaan. Vanwege het beperkte budget sluit de aanvraagperiode weer op 21 september om 16:00 uur. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, wees dus op tijd.

• Jonge organisaties kunnen een aanvraag doen voor één projectjaar. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 100.000 per projectjaar, met een maximum van 50% van de totale begroting.

Vragen over deze regeling? Kijk ook bij de Veelgestelde vragen.

Frequently asked questions

All frequently asked questions

Wie werken er mee aan deze regeling?

Yvonne Franquinet
Visuele Kunsten & Erfgoed
Johanna Brils
Theater & Dans
Deborah de Vries-Pinas
Muziek & Muziektheater

Voor vragen over de meerjarige subsidies kun je contact opnemen met het hoofd binnen jouw discipline. Heb je vragen over je projectaanvraag? Neem dan contact op met een stafmedewerker van jouw (deel)discipline. Zij zijn te vinden op de medewerkerspagina. Verder zijn er ook adviseurs betrokken binnen deze regeling.