Projectsubsidies Innovatie

Flexibel kunnen inspelen op onverwachte kansen, innovatie in aanbod en publieksbereik. Voor vierjarig door het AFK gesubsidieerde instellingen en de vier Cultuurhuizen in de Amsterdamse Basisinfrastructuur, zijn er projectsubsidies voor innovatie, in het kader van het Kunstenplan 2017-2020. De projectsubsidies Innovatie geeft organisaties financiële ruimte om te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen die voor hun eigen toekomst en die van de sector van belang zijn. 

  AanvragerToegekend
19-02-2019Cultuureducatie 
Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School
EAST-OOST-OST - internationale uitwisseling
€ 25.000
12-02-2019Cultuureducatie 
Nowhere
Innovatietraject Stichting Nowhere 2019
€ 30.000
08-02-2019Muziek/Muziektheater 
Amsterdams Andalusisch Orkest
Andalusia Connects
€ 57.500