Ymere - Kunst in de Openbare Ruimte

Woningcorporatie Ymere en het AFK slaan al jaren de handen ineen om beeldbepalende kunstwerken in de openbare ruimte te realiseren. Daartoe initieerden zij in 2006 samen het Matchingsfonds Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte. Private partijen stortten een bedrag in dit fonds, dat het AFK matchte met een gelijk bedrag, om het voor bedrijven aantrekkelijk te maken te investeren in beeldende kunst in de openbare ruimte. Inmiddels is deze mogelijkheid voortgezet door het AFK onder de naam Opdrachtgeverschap. In 2014 kwam vanuit Opdrachtgeverschap (toegekend in 2013) een serie kunstwerken voor de onderdoorgang in de Hercules Seghersstraat in de Amsterdamse Pijp tot stand. Ymere en Stadsdeel Zuid hebben daartoe fotografen Tessa Posthuma de Boer en Wyne Veen gevraagd om samen te werken in een foto- opdracht waarin de hedendaagse ambachten centraal staan. De werken worden permanent getoond in de veelgebruikte fiets- en voetgangerstunnel, die daarmee bovendien veiliger wordt en aangenamer oogt.