Tweejarige subsidies 2019 - 2020

Organisatie Aangevraagd Toegekend Toegekend '17-'18
Coöperatie TAAK >
€ 97.476 € 72.000 n.v.t.
De Modestraat >
€ 80.000 € 60.000 € 60.000
Dutch National Portrait Gallery >
€ 25.000 € 25.000 n.v.t.
Heesterveld Creative Community >
€ 99.500 € 0 n.v.t.
LIMA >
€ 70.000 € 70.000 n.v.t.
Shortcutz Amsterdam >
€ 67.040 € 42.000 n.v.t.
Stichting Operatie Periscoop >
€ 50.000 € 0 n.v.t.
Stichting Unfair Amsterdam >
€ 89.000 € 81.510 € 81.510
Stichting Unseen Foundation >
€ 100.000 € 75.000 € 100.000
Taartrovers Film Festival >
€ 100.000 € 75.000 € 100.000