Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans

De Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans (SED) is vanuit de Gemeente Amsterdam opgezet in samenwerking met het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en Cultuur+Ondernemen, die tot 2020 voor de uitvoering zorgde. Met ingang van 2021 wordt de subsidieregeling ondergebracht bij het AFK. Cultuur+Ondernemen geeft via hun website aan dat het vanuit de gemeente beschikbare budget voor 2020 volledig besteed is. Het is op dit moment helaas niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen.

Over de regeling

Freelance dansprofessionals ondersteunen in de uitoefening van hun beroepspraktijk. Dat is het uitgangspunt van de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans. Choreografen en dansers die vanuit hun professionele beroepspraktijk een aantoonbare relatie met de stad hebben, kunnen een aanvraag indienen. Deze stimuleringsregeling komt tegemoet in de huurkosten voor repetitie- en montageruimtes die worden gehuurd door freelance dansprofessionals voor onderzoek, repetitie en montage. De reële huurkosten worden vergoed, met jaarlijks als maximum bedrag € 3.000 per freelancer. Met de steun die dansprofessionals krijgen kunnen zij dansonderzoek uitvoeren en verdieping zoeken in hun vak.

Voor meer informatie over de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans, Zie de veelgestelde vragen.

Nieuwe regeling en aanvraagwijze

De behoefte vanuit het freelance dansveld en de wens tot voortzetting ervan is evident. Met ingang van het Kunstenplan 2021-2024 gaat het AFK de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans uitvoeren. Momenteel zijn we bezig met de evaluatie van deze subsidieregeling, waarbij we onafhankelijke makers bevragen op mogelijke verbeterpunten. In het najaar van 2020 publiceert het AFK de nieuwe regeling en aanvraagwijze, houd daarvoor de website in de gaten.