Snelloket

► Het AFK Snelloket voor corona projecten is gesloten. Kijk hier voor één van onze andere subsidiemogelijkheden, of kijk via de subsidiewijzer op onze homepage welke subsidie bij je past.


Voor wie is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Hoeveel kan ik aanvragen?
Lees meer >

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?
Lees meer >

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

Het Snelloket is voor in Amsterdam gevestigde kunstenaars, amateurkunst en culturele organisaties die geen meerjarige subsidie ontvangen in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 (AFK of A-Bis). Culturele organisaties kunnen gericht zijn op professionele kunst of amateurkunst, inclusief community art.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Downloads
Tools

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Het Snelloket is bedoeld voor Amsterdamse, actuele kunstprojecten die inhoudelijk reageren op of een direct gevolg zijn van de coronacrisis, hetzij inhoudelijk hetzij door de wijze van presenteren. Het gaat bijvoorbeeld om cultureel aanbod via livestream, de presentatie van gedigitaliseerd werk en virtuele tours, artistiek-inhoudelijke podcasts, websites en social media, maar ook offline kunst - die, op fysieke afstand, vanaf het balkon of op straat wordt gepresenteerd.

  • Het Snelloket is niet bedoeld voor aanpassingen aan reeds gesubsidieerde projecten en activiteiten die nu lopen of nog van start gaan. Denk aan het omzetten van live presentatie naar online streaming van projecten of werk. Daarvoor kunnen aanvragers via het wijzigingsformulier op Mijn AFK hun aanpassingen doorgeven.
  • Het Snelloket is niet bedoeld voor projecten die over dertien weken of later van start gaan. Daarvoor kan een aanvraag door kunstenaars of instellingen worden ingediend via de reguliere Regeling projectsubsidies Professionele kunst of Amateurkunst. De aanvragen worden dan tijdig en binnen de gebruikelijke termijn behandeld.
  • Het Snelloket is niet bedoeld als alternatief voor of uitbreiding van de Innovatiesubsidies voor vierjarig gesubsidieerde organisaties. Organisaties die in 2017-2020 vierjarig gesubsidieerd zijn door het AFK en die minder dan twee keer een projectsubsidie Innovatie hebben ontvangen, kunnen daarvoor dit kalenderjaar nog een aanvraag indienen, binnen het beschikbare budget.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Hoeveel kan ik aanvragen?

Makers en organisaties kunnen per project een aanvraag doen voor een bedrag van minimaal € 1.500 en maximaal € 5.000.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?


Vanaf 15 april kunnen er op de woensdag aanvragen worden ingediend, daarna sluit het loket. Aanvraagformulieren kunnen vanaf 09.00 (tot 17.00 of wanneer de limiet bereikt is) worden ingestuurd.

Start de aanvraag - Mijn AFK

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Wie werken er mee aan deze regeling?

Saskia de Leeuw
Stafmedewerker Theater & Dans
Chloë Neeleman
Stafmedewerker Letteren, Cultuureducatie & Cultuurmakers

Voor vragen over deze regeling kunt u contact opnemen met het hoofd binnen uw discipline. Heeft u vragen over uw projectaanvraag? Neem dan contact op met een stafmedewerker van uw (deel)discipline. Zij zijn te vinden op de medewerkerspagina. Verder zijn er ook adviseurs betrokken binnen deze regeling.