Tweejarige subsidies Cultuurmakers 2021-2022


Voor wie is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Hoeveel kan ik aanvragen?
Lees meer >

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?
Lees meer >

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

Met de regeling Tweejarige subsidies Cultuurmakers ondersteunt het AFK Amsterdammers die in groepsverband actief cultureel en creatief bezig zijn met kunst en cultuur. Van bijvoorbeeld het maken van podcasts tot keramieken en dansen. Of van fotograferen tot dichten, vloggen en singer-songwriten. Dit doen zij in de vrije tijd en dus niet onder schooltijd of als baan. 

Stichtingen en verenigingen (als rechtspersoon) kunnen voor hun gezelschap een aanvraag doen. Wanneer er meerdere gezelschappen onder één stichting of vereniging vallen, kan voor maximaal drie gezelschappen per rechtspersoon worden aangevraagd. Voor ieder gezelschap moet een aparte aanvraag worden ingediend, en alle gezelschappen dienen aan de regeling verbonden voorwaarden te voldoen. Ook als je geen stichting of vereniging hebt, maar wel in groepsverband van minimaal drie personen kunst beoefent, kun je een aanvraag doen namens jouw gezelschap (als natuurlijk persoon).  

Ondersteunende organisaties (zoals koepels) die de belangen behartigen van de bij hen aangesloten gezelschappen komen niet voor de regeling in aanmerking.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Downloads

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

De regeling is gericht op het in groepsverband en in continuïteit beoefenen van kunst en cultuur in Amsterdam. Daaronder verstaan we dat je met enige regelmaat samenkomt, zoals bijvoorbeeld één keer per week of één keer per maand. De subsidie kan worden ingezet om de vaste lasten van een gezelschap te betalen, zoals de kosten voor artistieke leiding of de huur van een repetitieruimte, in de kalenderjaren 2021 en 2022. Daarnaast kan de subsidie gebruikt worden voor het organiseren van openbaar toegankelijke concerten, voorstellingen, optredens, tentoonstellingen en bijeenkomsten binnen de gemeente Amsterdam.

Activiteiten die worden aangeboden in de vorm van binnen- of buitenschoolse cultuureducatie komen niet in aanmerking voor subsidie. Onder cultuureducatie verstaat het AFK het doelbewust leren aan kinderen van en over kunst door gerichte instructie, zoals bijvoorbeeld via lesaanbod.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Hoeveel kan ik aanvragen?

Binnen de regeling kan er in drie categorieën worden aangevraagd. De maximale subsidiehoogte is gekoppeld aan de hoogte van de begroting. Er kan wel een categorie lager aangevraagd worden. 

Bij een totaalbegroting tot € 10.000 per jaar kun je maximaal € 2.000 aanvragen. 
Bij een totaalbegroting tot € 25.000 per jaar kun je maximaal € 3.000 aanvragen. 
Bij een totaalbegroting tot € 40.000 per jaar kun je maximaal € 4.000 aanvragen. 

Totaalbegrotingen groter dan € 40.000 euro per jaar komen niet voor deze regeling in aanmerking.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?

Het aanvragen van subsidie kan alleen via het online platform Mijn AFK. Hiervoor heb je een account nodig. Maak dit account op tijd aan. Lees de regeling voordat je begint met de aanvraag.

Er kan subsidie aangevraagd worden vanaf donderdag 1 oktober 2020 tot zondag 15 november 2020, 17.00 uur. Na 17.00 uur sluit het aanvraagformulier en kun je niet meer aanvragen voor deze regeling. Let op, als de aanvraag is ingediend, krijg je per e-mail een bevestiging van ontvangst. 

Begin februari 2021 worden de besluiten bekendgemaakt.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Wie werken er mee aan deze regeling?

Kirsten de Graaff
Hoofd Letteren, Cultuureducatie & Cultuurmakers
Chloë Neeleman
Stafmedewerker Letteren, Cultuureducatie & Cultuurmakers

Voor vragen over de meerjarige subsidies kun je contact opnemen met het hoofd binnen jouw discipline. Heb je vragen over je projectsubsidie? Neem dan contact op met een stafmedewerker van jouw (deel)discipline. Zij zijn te vinden op de medewerkerspagina. Verder zijn er ook adviseurs betrokken binnen deze regeling.