Tweejarige subsidies 2019-2020


Voor wie is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Hoeveel kan ik aanvragen?
Lees meer >

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?
Lees meer >

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

De regeling Tweejarige subsidies biedt relatief nieuwe kunst- en cultuurorganisaties de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen op zowel artistiek als zakelijk vlak. Initiatieven met bewezen potentie kunnen met behulp van de regeling verder groeien en zich professionaliseren. Deze regeling maakt deel uit van het Kunstenplan 2017-2020 van de gemeente Amsterdam.

De regeling ondersteunt dus relatief nieuwe organisaties in opbouw. Op het moment van aanvragen bestaat de organisatie maximaal zes jaar, met een aantoonbare track record van minimaal twee jaar. Organisaties die niet zijn gehonoreerd voor de vierjarige regeling kunnen een aanvraag indienen, mits zij passen binnen het profiel.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Downloads

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

De regeling is bedoeld om dynamiek en doorstroom binnen de Amsterdamse culturele sector te bevorderen. Dit door middel van versterking en professionalisering van de organisatie in artistiek-inhoudelijk en zakelijk opzicht, en/of in publieksbereik.

In twee jaar tijd wordt toegewerkt naar een duidelijk omschreven ontwikkelingsdoel voor de organisatie. Naast de beoogde (ontwikkeling in) reguliere activiteiten kunnen instrumenten als training, samenwerking of werkbezoek worden ingezet voor de ontwikkeling van de organisatie.

Voor de Tweejarige subsidies bij het AFK gelden de beoordelingscriteria die in de regeling Tweejarige subsidies en de Toelichting bij regeling Tweejarige subsidies worden genoemd:

  • Artistieke kwaliteit
  • Zakelijke kwaliteit
  • Publieksbereik
  • Bijdrage aan de veelzijdigheid van het cultuuraanbod in de stad

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Hoeveel kan ik aanvragen?

Binnen de regeling kan tussen de € 20.000 en € 100.000 per jaar aangevraagd worden. Het aangevraagde bedrag is maximaal 50% van het bedrag van de volledige exploitatiebegroting.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?

De looptijd van de subsidie is twee jaar. Aan het eind van de tweejarige periode kan opnieuw een aanvraag voor twee jaar worden ingediend. Een organisatie kan in totaal maximaal twee keer van de Tweejarige regeling gebruik maken.

Vanaf 1 juni tot 2 juli 17.00 uur 2018 kon er aangevraagd worden binnen de regeling Tweejarige subsidies voor de periode 2019-2020. Aanvragen is momenteel dus niet mogelijk binnen deze regeling voor de Tweejarige subsidies. Bekijk hier de toekenningen voor de periode 2019-2020.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Wie werken er mee aan deze regeling?

Li Sang Ong
Muziek & Muziektheater
Yvonne Franquinet
Visuele Kunsten & Erfgoed
Kirsten de Graaff
Letteren & Cultuureducatie
Jolanda Brils
Theater & Dans

Voor vragen over de meerjarige subsidies kunt u contact opnemen met het hoofd binnen uw discipline. Heeft u vragen over uw projectaanvraag? Neem dan contact op met een stafmedewerker van uw (deel)discipline. Zij zijn te vinden op de medewerkerspagina. Verder zijn er ook adviseurs betrokken binnen deze regeling.