Talentontwikkeling


Voor wie is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Hoeveel kan ik aanvragen?
Lees meer >

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?
Lees meer >

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

Deze subsidie geldt voor professionele organisaties en instellingen die talentontwikkeling willen stimuleren. Talentontwikkeling kent vier fases: kennismaken, ontwikkelen, bekwamen en excelleren. U kunt voor de volgende twee fases een aanvraag doen bij het AFK:

 • Bekwamen
  Het verder ontwikkelen van talent als voorbereiding op het hoger kunstvakonderwijs of een professionele loopbaan.
 • Excelleren
  Trajecten van instellingen of organisaties gericht op de fase waarin afgestudeerden of talentvolle autodidacten de eerste stappen zetten in de beroepspraktijk.

Bij de projectsubsidie Talentontwikkeling gaat het niet om de eigen ontwikkeling, maar om een traject waarin talentontwikkeling voor kunstenaars centraal staat. Binnen een Ontwikkelbudget staat de eigen ontwikkeling centraal. Lees hier meer over het Ontwikkelbudget.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Downloads

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Bij talentontwikkeling betrekt het AFK de kwalitatieve meerwaarde van het proces in de beoordeling. Het gaat erom of een aanvrager goed is in wat hij doet. Voor het begeleiden van talent zijn andere vaardigheden nodig dan voor het organiseren van een tentoonstelling of een literair festival, of het programmeren van een filmhuis. Daarmee wordt in de beoordeling rekening gehouden. Ook kunnen technologische ontwikkelingen (en de wijze waarop een aanvrager die gebruikt) de zeggingskracht van activiteiten beïnvloeden. Bij het beoordelen van een aanvraag zijn ook de volgende criteria van belang:

 • Artistiek-inhoudelijke kwaliteit
  Hier wordt gekeken naar de vakmanschap, oorspronkelijkheid en zeggingskracht van het project. Daarnaast wordt er binnen het beoordelen van aanvragen voor talentontwikkeling ook getoetst of de artistiek-inhoudelijke doelen voldoende zijn uitgewerkt en hoe deze doelen worden vertaald naar de betreffende activiteit.
 • Zakelijke kwaliteit
  Heeft het project een realistische begroting? Is er genoeg organisatievermogen bij de aanvrager om dit te kunnen uitvoeren? Zijn er inkomsten van verschillende partijen? Zijn de kosten passend onderbouwd? Heeft de organisatie een eerlijke culturele ondernemerspraktijk en oog voor goed werkgeverschap en sociale duurzaamheid?
 • Publieksbereik
  Welk publiek bereikt het project en hoe groot is deze groep? Is dit een (cultureel) divers publiek? Is er draagvlak voor het project?
 • Belang voor de stad
  Levert het project een bijdrage aan spreiding van culturele activiteiten en publieksbereik door de stad? En hoe verhoudt het project zich tot ander (vergelijkbaar) aanbod in de stad? Wat voegt het toe?

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Hoeveel kan ik aanvragen?

Het aan te vragen subsidiebedrag is minimaal € 2.500, er is geen maximaal aan te vragen bedrag.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?

Een aanvraag kan doorlopend ingediend worden, binnen 13 weken ontvangt u bericht.

Start de aanvraag - Mijn AFK

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Team projectsubsidies

Saskia de Leeuw
Teamleider projectsubsidies
Suki de Boer
Stafmedewerker Beeldend, Erfgoed & Film
Simone Wegman
Stafmedewerker Beeldend, Erfgoed & Film

Dit is het team binnen deze regeling. Voor vragen over de projectsubsidies kunt u contact opnemen met de teamleider. Heeft u vragen over uw projectaanvraag? Neem dan contact op met een van de stafmedewerkers. Verder zijn er ook adviseurs betrokken binnen deze regeling.