Talentontwikkeling

user
Voor wie

Professionele organisaties en instellingen  

question
Waarvoor

Een project gericht op talentontwikkeling

euro
Budget

Het aan te vragen subsidiebedrag is minimaal € 2.500, er is geen maximaal aan te vragen bedrag. 

 

list
Aanvragen

Een aanvraag kan doorlopend ingediend worden, binnen 13 weken ontvangt u bericht.

Wat is talentontwikkeling?

Talentontwikkeling kent vier fases: kennismaken, ontwikkelen, bekwamen en excelleren. U kunt voor de volgende twee fases een aanvraag doen bij het AFK: 

 • Bekwamen 
  Het verder ontwikkelen van talent als voorbereiding op het hoger kunstvakonderwijs of een professionele loopbaan. 
 • Excelleren 
  Trajecten van instellingen of organisaties gericht op de fase waarin afgestudeerden of talentvolle autodidacten de eerste stappen zetten in de beroepspraktijk. 

Waar letten jullie op bij de beoordeling van mijn project?

Bij het beoordelen van een aanvraag zijn de volgende criteria van belang: 

 • Artistiek-inhoudelijke kwaliteit 
  Hier wordt gekeken naar de vakmanschap, oorspronkelijkheid en zeggingskracht van het project. Daarnaast wordt er binnen het beoordelen van aanvragen voor talentontwikkeling ook getoetst of de artistiek-inhoudelijke doelen voldoende zijn uitgewerkt en hoe deze doelen worden vertaald naar de betreffende activiteit.
 • Zakelijke kwaliteit 
  Heeft het project een realistische begroting? Is er genoeg organisatievermogen bij de aanvrager om dit te kunnen uitvoeren? Zijn er inkomsten van verschillende partijen? Zijn de kosten passend onderbouwd? Heeft de organisatie een eerlijke culturele ondernemerspraktijk en oog voor goed werkgeverschap en sociale duurzaamheid?
 • Publieksbereik 
  Welk publiek bereikt het project en hoe groot is deze groep? Is dit een (cultureel) divers publiek? Is er draagvlak voor het project?  
 • Belang voor de stad 
  Levert het project een bijdrage aan spreiding van culturele activiteiten en publieksbereik door de stad? En hoe verhoudt het project zich tot ander (vergelijkbaar) aanbod in de stad? Wat voegt het toe? 

Bij talentontwikkeling betrekt het AFK ook de kwalitatieve meerwaarde van het proces in de beoordeling. Het gaat erom of een aanvrager goed is in wat hij doet. Voor het begeleiden van talent zijn andere vaardigheden nodig dan voor het organiseren van een tentoonstelling of een literair festival, of het programmeren van een filmhuis. Daarmee wordt in de beoordeling rekening gehouden. Ook kunnen technologische ontwikkelingen (en de wijze waarop een aanvrager die gebruikt) de zeggingskracht van activiteiten beïnvloeden.

Wat is het verschil tussen een projectsubsidie Talentontwikkeling en een Ontwikkelbudget?

Bij de projectsubsidie Talentontwikkeling gaat het niet om de eigen ontwikkeling, maar om een traject waarin talentontwikkeling voor kunstenaars centraal staat. Binnen een Ontwikkelbudget staat de eigen ontwikkeling centraal. Lees hier meer over het Ontwikkelbudget.  

Check uw plan

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor projectsubsidie? Check uw plan in de Checklist Projectsubsidies.

Ik wil aanvragen

Wij zien uw aanvraag graag tegemoet! U kunt dit doen via de onderstaande knop die naar Mijn AFK leidt. Let er wel op dat u bij de aanvraag de regeling, toelichting op de regeling en de richtlijnen als uitgangspunt neemt. Deze pagina geeft slechts een korte impressie van de mogelijkheden van wat wel en niet kan. De drie documenten die u op deze pagina kunt downloaden zijn het uitgangspunt voor een aanvraag. Ook handig om erbij te houden is het aanvraagformulier in 5 stappen