Snelloket Corona Projecten

user
Voor wie

Amsterdamse professionele kunstenaars, amateurkunst en culturele organisaties die geen meerjarige subsidie ontvangen in het kader van het Kunstenplan 2017-2020.

question
Waarvoor

Het Snelloket is bedoeld voor artistiek-inhoudelijke projecten die een direct gevolg zijn van of reageren op de ‘coronacrisis’, hetzij inhoudelijk hetzij door de wijze van presenteren.

euro
Budget

Makers en organisaties kunnen per project een aanvraag doen voor een bedrag van minimaal € 1.500 en maximaal € 5.000.

calendar
Wanneer

Vanaf 15 april kunnen er op de woensdag aanvragen worden ingediend, daarna sluit het loket. Aanvraagformulieren kunnen vanaf 09.00 (tot 17.00 of wanneer de limiet bereikt is) worden ingestuurd.

LET OP:

Vanwege het zeer grote aantal aanvragen en de overstijging daarvan ten opzichte van het totaal beschikbare budget, heeft het AFK moeten besluiten om het Snelloket voorlopig te sluiten totdat er mogelijk extra gelden beschikbaar komen. Het AFK gaat, onder voorbehoud van het werven van die extra middelen, door met het Snelloket. Zodat het loket weer open kan en we nog meer kunst in coronatijd mogelijk kunnen maken. Zodra er extra budget beschikbaar komt, dan geeft het AFK dit aan via de website.

Wat is het Snelloket?

Het Snelloket is bedoeld voor Amsterdamse, actuele kunstprojecten die inhoudelijk reageren op of een direct gevolg zijn van de coronacrisis. Het gaat bijvoorbeeld om cultureel aanbod via livestream, de presentatie van gedigitaliseerd werk en virtuele tours, artistiek-inhoudelijke podcasts, websites en social media, maar ook offline kunst - die, op fysieke afstand, vanaf het balkon of op straat wordt gepresenteerd.

Voor wie is het Snelloket?

Het Snelloket is voor in Amsterdam gevestigde kunstenaars, amateurkunst en culturele organisaties die geen meerjarige subsidie ontvangen in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 (AFK of A-Bis). Culturele organisaties kunnen gericht zijn op professionele kunst of amateurkunst, inclusief community art.

Wat valt buiten het Snelloket?

  • Het Snelloket is niet bedoeld voor aanpassingen aan reeds gesubsidieerde projecten en activiteiten die nu lopen of nog van start gaan. Denk aan het omzetten van live presentatie naar online streaming van projecten of werk. Daarvoor kunnen aanvragers via het wijzigingsformulier op Mijn AFK hun aanpassingen doorgeven.
  • Het Snelloket is niet bedoeld voor projecten die over dertien weken of later van start gaan. Daarvoor kan een aanvraag door kunstenaars of instellingen worden ingediend via de reguliere Regeling projectsubsidies Professionele kunst of Amateurkunst. De aanvragen worden dan tijdig en binnen de gebruikelijke termijn behandeld.
  • Het Snelloket is niet bedoeld als alternatief voor of uitbreiding van de Innovatiesubsidies voor vierjarig gesubsidieerde organisaties. Organisaties die in 2017-2020 vierjarig gesubsidieerd zijn door het AFK en die minder dan twee keer een projectsubsidie Innovatie hebben ontvangen, kunnen daarvoor dit kalenderjaar nog een aanvraag indienen, binnen het beschikbare budget.

Hoe werkt het?

Vanaf 15 april 2020 kunnen er op woensdag aanvragen worden ingediend. Aanvraagformulieren kunnen - alleen op woensdag - vanaf stipt 09.00 uur worden ingestuurd. Aanvragen kan tot 17.00 uur. Per aanvrager kan maximaal één aanvraag tegelijkertijd via het snelloket worden ingediend. Aanvragen worden binnen vijf werkdagen behandeld. Het project vangt aan binnen dertien weken vanaf het moment van aanvragen.

Ik wil aanvragen

Wij zien uw aanvraag graag tegemoet! U kunt dit doen via de onderstaande knop die naar Mijn AFK leidt. Aanvraagformulieren kunnen vanaf 09.00 (tot 17.00 of wanneer de limiet bereikt is) worden ingestuurd. Let er wel op dat u bij de aanvraag het Uitvoeringsbesluit Projecten corona als uitgangspunt neemt, zie onder ‘Downloads’ op de pagina rechts. Deze webpagina geeft slechts een korte impressie van de mogelijkheden van wat wel en niet kan.