Projectsubsidies Amateurkunst

► LET OP: De huidige regeling Projectsubsidies Amateurkunst loopt tot 1 juli 2021. Je kunt dit aanvraagformulier daarom t/m 30 juni indienen. Vanaf 1 juli is dit formulier niet meer geldig en is het nodig een nieuwe aanvraag starten. Houd onze website in de gaten voor meer informatie over de nieuwe regeling voor projectsubsidies.


Voor wie is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Hoeveel kan ik aanvragen?
Lees meer >

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?
Lees meer >

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

Amsterdamse amateurkunstenaars en verenigingen/stichtingen voor amateurkunst. Een amateurkunstenaar beoefent de kunst vanuit passie, liefhebberij of engagement zonder daarmee primair in het levensonderhoud te willen voorzien. Voor professionele kunstenaars is er een andere regeling. Wanneer kom je niet in aanmerking?

  • Schoolgebonden cultuureducatie en buitenschools les - en cursusaanbod vallen niet onder de regeling projectsubsidies Amateurkunst.
  • Als het project geen eenmalige activiteit is, maar in een reguliere serie van activiteiten valt dan kan jouww aanvraag niet binnen deze regeling gehonoreerd worden. Voor structurele tweejarige ondersteuning van de vereniging of stichting kijk je bij regeling tweejarige subsidies Amateurkunst.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Downloads

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?


Een kunst- of cultureel project dat geheel of gedeeltelijk plaatsvindt in Amsterdam en toegankelijk is voor publiek. Bij het beoordelen van een aanvraag zijn de volgende criteria van belang:

• Artistiek-inhoudelijke kwaliteit
Hier wordt gekeken naar de vakmanschap, oorspronkelijkheid en zeggingskracht van het project.

• Zakelijke kwaliteit
Is begroting (kosten en inkomsten) voor het project haalbaar en realistisch? Is er genoeg organisatievermogen bij de aanvrager om dit te kunnen uitvoeren? Is er sprake van een realistische mix van inkomstenbronnen? Heeft de organisatie een eerlijke culturele ondernemerspraktijk en oog voor goed werkgeverschap en sociale duurzaamheid?

• Publieksbereik
Welk publiek bereikt het project en hoe groot is deze groep? Is dit een (cultureel) divers publiek? Is er draagvlak voor het project?

• Belang voor de stad
Levert het project een bijdrage aan spreiding van culturele activiteiten en publieksbereik door de stad? En hoe verhoudt het project zich tot ander (vergelijkbaar) aanbod in de stad? Wat voegt het toe?

Ten opzichte van de beoordeling van een project binnen professionele kunst wordt hier meer de nadruk gelegd op de waarde van het proces (dus de weg naar het eindresultaat), de kwaliteit van de geboden begeleiding en aansluiting bij de ontwikkeling van de deelnemers.

Voor meer informatie bekijk je de regeling, toelichting op de regeling en de richtlijnen waar meer wordt verteld over het doen van een aanvraag.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Hoeveel kan ik aanvragen?

Het aan te vragen subsidiebedrag is:

Minimaal: € 1.500
Individu: max. € 15.000
Organisatie of instelling: geen max.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?

Een aanvraag kan doorlopend ingediend worden, binnen 13 weken ontvang je bericht. Wij zien jouw aanvraag graag tegemoet! Je kunt dit doen via de onderstaande knop die naar Mijn AFK leidt. Let er wel op dat je bij de aanvraag de regeling, toelichting op de regeling en de richtlijnen als uitgangspunt neemt. Deze pagina geeft slechts een korte impressie van de mogelijkheden van wat wel en niet kan. De drie documenten die je op deze pagina kunt downloaden zijn het uitgangspunt voor een aanvraag. Ook handig om erbij te houden is het aanvraagformulier in 5 stappen.

Start de aanvraag - Mijn AFK

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Wie werken er mee aan deze regeling?

Kirsten de Graaff
Hoofd Letteren, Cultuureducatie & Cultuurmakers
Chloë Neeleman
Stafmedewerker Letteren, Cultuureducatie & Cultuurmakers

Voor vragen over de meerjarige subsidies kun je contact opnemen met het hoofd binnen je discipline. Heb je vragen over jouw projectaanvraag? Neem dan contact op met een stafmedewerker van jouw (deel)discipline. Zij zijn te vinden op de medewerkerspagina.