Programmafinanciering

Binnen de regeling projectsubsidies Professionele kunst 2017-2020 van het AFK kunnen instellingen en culturele organisaties Programmafinanciering aanvragen, in aanvulling op de reguliere programmering. 

Voor wie

Amsterdamse instellingen en culturele organisaties. Om als aanvrager in aanmerking te komen voor de Programmafinanciering, dient u te voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze worden beschreven in de regeling projectsubsidies Professionele kunst 2017-2020 en de Toelichting op de regeling Professionele kunst 2017-2020

Voor wat

De financiering is bedoeld voor bijzondere programma’s (een reeks of serie) die naast de reguliere activiteiten van de aanvrager plaatsvinden, met een maximale looptijd van een jaar.

Voorwaarden Programmafinanciering

• Bij Programmafinanciering is het van belang dat er een duidelijke relatie is tussen het reguliere programma, het profiel en de statutaire doelstelling van de instelling
• Binnen de serie is er een duidelijke samenhang tussen de verschillende projecten en/of activiteiten
• De projecten of evenementen binnen het programma dienen een duidelijke rode draad te hebben
• De bijzondere reeks van projecten en/of activiteiten vormt een aanvulling op de reguliere activiteiten van de aanvrager, met een maximale looptijd van een jaar

Definitie programma

Een samenhangend geheel van activiteiten dat in maximaal twaalf maanden door de aanvrager wordt uitgevoerd. Zo kan de aanvrager zich gedurende een langere periode beter richten op de kwaliteit van zijn aanbod en het vergroten van het publieksbereik.

Indienen

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en ontvangen binnen uiterlijk 13 weken de uitslag.

Overige mogelijkheden

Naast de Programmafinanciering biedt het AFK voor culturele organisaties reguliere projectsubsidies. Op gebied van meerjarige financiering voor organisaties zijn er vierjarige subsidies, tweejarige subsidies en projectsubsidies innovatie (allen zijn onderdeel van het Kunstenplan).

Andere financieringsvormen

Naast subsidie van het AFK zijn er andere manieren om uw project te financieren: Bijvoorbeeld via crowdfunding (Voordekunst en Cinecrowd), een lening van de Amsterdamse Cultuurlening of met bijdragen van andere fondsen.

Documentatie

Download de regeling projectsubsidies Professionele Kunst 2017-2020
Download de Toelichting op de regeling Professionele kunst 2017-2020 
Download de Richtlijnen voor een aanvraag binnen de regeling Professionele kunst
Kijk voor meer informatie bij de Veelgestelde vragen - Eenmalige subsidies

English Versions

Project Subsidies for the Professional Arts Scheme 2017
Explanatory notes on the Project Subsidies for the Professional Arts Scheme
Guidelines when applying for Project Subsidies for the Professional Arts Schema

PLEASE NOTE: Some of the AFK’s regulations, as well as some general information about the AFK, have been made available in English, and an application may be submitted in English.
However, all correspondence regarding the application process will be conducted in Dutch. In the event of any ambiguities or discrepancies between the Dutch and English versions, the Dutch text shall prevail.