Programmafinanciering


Voor wie is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Hoeveel kan ik aanvragen?
Lees meer >

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?
Lees meer >

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

Deze subsidie is voor Amsterdamse instellingen en culturele organisaties die een thematisch samenhangend geheel van activiteiten vormt dat in maximaal twaalf maanden door de aanvrager wordt uitgevoerd. Zo kan de aanvrager zich gedurende een langere periode beter richten op de kwaliteit van zijn aanbod en het vergroten van het publieksbereik.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Downloads

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Bij het beoordelen van een aanvraag zijn de volgende criteria van belang:

 • Artistiek-inhoudelijke kwaliteit
  Hier wordt gekeken naar het vakmanschap, de oorspronkelijkheid en de zeggingskracht van het project.
 • Zakelijke kwaliteit
  Heeft het project een realistische begroting? Is er genoeg organisatievermogen bij de aanvrager om dit te kunnen uitvoeren? Zijn er inkomsten van verschillende partijen? Zijn de kosten passend onderbouwd? Heeft de organisatie een eerlijke culturele ondernemerspraktijk en oog voor goed werkgeverschap en sociale duurzaamheid?
 • Publieksbereik
  Welk publiek bereikt het project en hoe groot is deze groep? Is dit een (cultureel) divers publiek? Is er draagvlak voor het project?
 • Belang voor de stad
  Levert het project een bijdrage aan spreiding van culturele activiteiten en publieksbereik door de stad? En hoe verhoudt het project zich tot ander (vergelijkbaar) aanbod in de stad? Wat voegt het toe?

Bekijk voor meer informatie over deze criteria de regeling en de toelichting op de regeling en de richtlijnen voor een aanvraag.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Hoeveel kan ik aanvragen?

Het aan te vragen subsidiebedrag is minimaal € 2.500, er is geen maximaal aan te vragen bedrag.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?


Een aanvraag kan doorlopend ingediend worden, binnen 13 weken ontvang je bericht. Wij zien jouw aanvraag graag tegemoet! Je kunt dit doen via de onderstaande knop die naar Mijn AFK leidt. Let er wel op dat je bij de aanvraag de regeling, toelichting op de regeling en de richtlijnen als uitgangspunt neemt. Deze pagina geeft slechts een korte impressie van de mogelijkheden van wat wel en niet kan. De drie documenten die je op deze pagina kunt downloaden zijn het uitgangspunt voor een aanvraag. Ook handig om erbij te houden is het aanvraagformulier in 5 stappen.

Start de aanvraag - Mijn AFK

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Wie werken er mee aan deze regeling?

Saskia de Leeuw
Stafmedewerker Theater & Dans
Suki de Boer
Stafmedewerker Visuele Kunsten & Erfgoed
Simone Wegman
Stafmedewerker Visuele Kunsten & Erfgoed
Auke Kranenborg
Stafmedewerker Visuele Kunsten & Erfgoed
Chloë Neeleman
Stafmedewerker Letteren, Cultuureducatie & Cultuurmakers

Voor vragen over de Programmafinanciering kun je contact opnemen met het hoofd binnen jouw discipline. Heeft je vragen over je projectaanvraag? Neem dan contact op met een stafmedewerker van jouw (deel)discipline. Zij zijn te vinden op de medewerkerspagina. Verder zijn er ook adviseurs betrokken binnen deze regeling.